Українська федерація хортингу - Федерація твоєї Батьківщини

    Керівництво і Комітети УФХ, виконавчі та почесні органи   
Вищий керівний орган - КОНФЕРЕНЦІЯ Української Федерації Хортингу
Президія Української Федерації Хортингу
Засновники Української Федерації Хортингу
Атестаційна Колегія УФХ
Cуддівська Колегія УФХ
Тренерська колегія УФХ
Департамент освіти і науки УФХ
Науково-методична колегія УФХ
Навчально-спортивна колегія УФХ
Колегія жіночого хортингу УФХ
Колегія прикладного хортингу УФХ
НАГЛЯДОВА РАДА Української Федерації Хортингу
Почесна рада Української Федерації Хортингу 
Колегія шкільного хортингу
Батьківська рада Української Федерації Хортингу 
Комітет ветеранського хортингу та рада ветеранів 
ПРЕС-СЛУЖБА Української Федерації Хортингу 
Комітет дитячо-юнацького спорту Української Федерації Хортингу 
Комітет студентського хортингу УФХ

    Статутні та реєстраційні документи Української Федерації Хортингу   

СТАТУТ Української Федерації Хортингу
СВІДОЦТВО про державну реєстрацію Української Федерації Хортингу
Довідка Єдиного Державного реєстру (ЄДРПОУ) Української Федерації Хортингу
Довідка 4 ОПП ВГО "Українська Федерація Хортингу"
Довідка про неприбутковість Української Федерації Хортингу
Повідомлення про взяття на облік в управнінні пенсійного фонду Печерського р-ну м. Києва
Повідомлення про взяття на облік страхувальника Української Федерації Хортингу
Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків Української Федерації Хортингу
Страхове Свідоцтво Української Федерації Хортингу
Повідомлення про взяття на облік фонду соцстрахування Української Федерації Хортингу
Довідка про відкриття рахунку УФХ в ВАТ Райффайзен Банк Аваль
НАКАЗ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 3000 від 21.08.2009 р. про визнання виду спорту -  хортинг, приуроченого до національного свята Дня Незалежності України /Microsoft Word/
Наказ Міністерства молоді та спорту України № 3724 від 12.10.2015 року про надання статусу національної спортивної федерації Українській федерації хортингу
Договір Міністерства молоді та спорту України та Української федерації хортингу № 206/5.3/15 від 17 листопада 2015 року про надання статусу національної спортивної федерації та розвиток хортингу в Україні (Завантажити - PDF)
Наказ Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки та лист-клопотання Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Міністерства юстиції України щодо реєстрації Української Федерації Хортингу, як федерації майбутнього національного виду спорту /Microsoft Word/
Структура ВГО "Українська Федерація Хортингу"
Інформаційна довідка - УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ
Програма розвитку виду спорту хортинг в Україні на 2009 - 2013 р.р.
ЕТИКЕТ ХОРТИНГУ
Символіка хортингу
Державні патенти
Всеукраїнські Правила змагань з хортингу /основна сторінка сайту - зміст Правил розбитий по розділах/
Всеукраїнські Правила змагань з хортингу /зміст Правил в одному файлі - Microsoft Word/
Загрузить Правила хортинга на русском языке /Microsoft Word/
Положення про навчально-спортивний відділ УФХ
ПОЛОЖЕННЯ про Суддівську Колегію Української Федерації Хортингу
РЕЦЕНЗІЇ на Навчальну програму з хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
ВИТЯГ з протоколу № 2 від 23.06.2011 р. Засідання комісії з фізичної культури Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про надання грифа "Рекомендовано Міністерства освіти і науки, молоді та спорту" навчальній програмі "Хортинг" для дитячо-юнацьких шкіл

Анимашки Трехмерные 3D

    Вступ у члени Української Федерації Хортингу   

Загальний порядок подання та оформлення вступних документів для фізичних та юридичних осіб

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для фізичних осіб для вступу в якості індивідуального члена ВГО «Українська Федерація Хортингу»)

1. Досягти вік 14 (чотирнадцять) років.
4. Сплатити вступний внесок в розмірі ___________(після ухвалення рішення про прийняття в індивідуальні члени ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
5. Щорічно оплачувати членський внесок в розмірі, встановленому рішенням керівного органу - Президією ВГО «Українська Федерація Хортингу».
Взірець заяви фізичної особи для вступу в якості індивідуального члена ВГО "Українська Федерація Хортингу"
Встановлена форма анкети індивідуального члена ВГО "Українська Федерація Хортингу"

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для юридичних осіб (організацій) для вступу в якості колективного члена ВГО «Українська Федерація Хортингу»)

4. Подати заяву на вступ, на бланку організації за підписом компетентного посадовця про вступ до Федерації з додатком завірених печаткою організації копій наступних документів:
А). Виписка з протоколу компетентного керівного органу Організації з рішенням про вступ до Федерації.
Б). Копія статуту Організації, завірена.
В). Копія свідоцтва про реєстрацію організації.
Г). Копія свідоцтва про внесення організації до єдиного реєстру.
Д). Копія свідоцтва про постановку на податковий облік.
Е). Перелік членів організації з вказівкою посад (у вільній формі).
І). Сплатити вступний внесок в розмірі (після ухвалення рішення про прийняття в колективні члени ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
К). Щорічно оплачувати членський внесок в розмірі, встановленому рішенням керівного органу - Президією ВГО «Українська Федерація Хортингу».
Взірець заяви організації юридичної особи для вступу в якості колективного члена ВГО "УФХ"
Форма протоколу рішення керівного органу юридичної особи про вступ в колективні члени ВГО "УФХ"
Встановлена форма анкети організації - юридичної особи для вступу колективним  членом ВГО "УФХ"
Встановлена форма анкети керівника організації - юридичної особи для вступу колективним  членом ВГО "УФХ"
       Ваші заява і документи будуть розглянуті на найближчому засіданні Президії Федерації і Президент Федерації, на підставі рішення Президії Федерації прийме Вас в члени Федерації.
Умови і порядок вступу до ВГО «Українська Федерація Хортингу» розроблені і діють відповідно до законодавства України і є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, бажаючими вступити в організацію.
 


 

     Офіційні емблеми та торгові марки    

Емблема Української Федерації ХортингуНагрудна емблемаЕмблема Міжнародної Федерації Хортингу
 
 
 Напис "Хортинг" - горизонтальний