ЗМІСТ Всеукраїнських Правил змагань

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА .............................................................................................. 2

 

Розділ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ХОРТИНГУ ................................................................................................. 4

 

Стаття 1. Загальні положення ....................................................................... 4

Стаття 2. Розділи проведення змагань ........................................................... 5

Стаття 3. Організація змагань ....................................................................... 5

 

Розділ 2. УСТАТКУВАННЯ МІСЦЬ ЗМАГАНЬ ............................................. 13

 

Стаття 1. Змагальний майданчик у змаганнях з хортингу - "Хорт" ................... 13

Стаття 2. Інвентар та необхідне устаткування місць змагань .......................... 15

Стаття 3. Вимоги до місць проведення змагань ............................................. 15

 

Розділ 3. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ХОРТИНГУ

 

Стаття 1. Формування Суддівської колегії ..................................................... 16

Стаття 2. Посадові особи змагань ............................................................... 17

Стаття 3. Вимоги до членів Суддівської колегії і посадових осіб .................... 17

Стаття 3. Головний суддя змагань .............................................................. 18

Стаття 4. Заступник Головного судді .......................................................... 19

Стаття 5. Головний секретар і секретарі ..................................................... 20

Стаття 6. Арбітр двобою ............................................................................ 20

Стаття 7. Заступник Арбітру двобою ........................................................... 21

Стаття 8. Рефері ....................................................................................... 21

Стаття 9. Бокові судді ................................................................................ 23

Стаття 10. Суддя при учасниках ................................................................. 25

Стаття 11. Суддя-інформатор ..................................................................... 25

Стаття 12. Комендант змагань .................................................................... 25

Стаття 13. Головний лікар змагань .............................................................. 26

Стаття 14. Спотерігач змагань .................................................................... 26

 

Розділ 4.  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ .............................................................. 27

 

Стаття 1. Вікові групи ................................................................................ 27

Стаття 2. Кваліфіковані вагові категорії в окремих вікових групах у змаганнях з хортингу в розділі "Двобій" ........................................................................ 27

Стаття 3. Допуск учасників до змагань ....................................................... 29

Стаття 4. Мандатна комісія, зважування учасників ...................................... 30

Стаття 5. Жеребкування учасників змагання з хортингу в розділі "Двобій" .... 30

Стаття 6. Права й обов'язки учасників змагань ........................................... 31

Стаття 7. Представники, тренери і капітани команд ..................................... 32

Стаття 8. Костюм учасників змагань ........................................................... 32

Стаття 9. Захисне екіпірування та змагальне знаряддя ................................ 36

Стаття 10. Стандарти захисного екіпірування учасників змагань .................. 38

 

Розділ 5.  ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ   РОЗДІЛ «ДВОБІЙ» .......................... 39

 

Стаття 1. Кваліфікації проведення міжнародних змагань .............................. 39

Стаття 2. Методи проведення міжнародних змагань ..................................... 40

Стаття 3. Принцип комплексного двобою хортингу ...................................... 40

Стаття 4. Характерні особливості першого раунду "Сила" - "Power" .............. 40

Стаття 5. Зміст дозволених технічних дій першого раунду ............................ 40

Стаття 6. Характерні особливості другого раунду "Честь" - "Pride" .................. 41

Стаття 7. Зміст дозволених технічних дій другого раунду ............................. 41

Стаття 8. Характеристика дозволеної ударної техніки двобою хортингу ........ 42

Стаття 9. Дозволена кидкова техніка хортингу ............................................ 43

Стаття 10. Дозволена техніка партеру ........................................................ 44

Стаття 11. Дозволені больові прийоми ........................................................ 44

Стаття 12. Дозволені задушливі прийоми .................................................... 45

Стаття 13. Дозволені утримання у двобої хортингу та їх характеристика ........ 45

Стаття 14. Регламент двобоїв ..................................................................... 46

Стаття 15. Початок, зупинка і закінчення двобою ........................................ 46

Стаття 16. Зупинка двобою ........................................................................ 48

Стаття 17. Хронометраж двобою ................................................................. 48

Стаття 18. Оцінка технічних дій учасників двобою ........................................ 48

Стаття 19. Критерії оцінки "Успішна атака" - "Attack" - 1 (один) бал ............... 49

Стаття 20. Критерії оцінки "Результативна атака" - "Result-Attack" - 2 (два) бали ......................................................................................................... 50

Стаття 21. Оцінка кидкових контратак ......................................................... 51

Стаття 22. Визначення результату двобою ................................................... 51

Стаття 23. Порядок встановлення перемоги ................................................ 52

Стаття 24. Умови проведення змагань в абсолютній ваговій категорії (без урахування ваги) серед різних вікових груп ................................................ 52

Стаття 25. Різниця в вазі учасників змаганнь для визначення переможця у вікових групах по вагових та в абсолютній категоріях ............................................. 52

Стаття 26. Критерії перемоги «Повна перемога» ........................................... 53

Стаття 27. Критерії перемоги «За рішенням суддів» по закінченні часу двобою..54

Стаття 28. Уникнення сутички та пасивне ведення двобою ............................ 55

Стаття 29. Ведення двобою поблизу межі хорту ............................................ 56

Стаття 30. Cуддівські жести і сигнали при оголошенні оцінок та рішень .......... 56

Стаття 31. Суддівські жести Рефері та  їх призначення .................................. 57

Стаття 32. Класифікатор термінів, жестів та команд у суддівстві змагань з хортингу у розділі "Двобій" - "Fighting" ........................................................ 60

Стаття 33. Заборонені технічні дії «Порушення» - "Judge-Foll" .................... ... 62

Стаття 34. Заборонені технічні дії та протиправні дії етичного і організаційного характеру .................................................................................................. 63

Стаття 35. Зауваження - "Rem-Foll" .............................................................. 64

Стаття 36. Офіційне попередження - "Foll" .................................................... 64

Стаття 37. Умовна дискваліфікація - "Dis-Foll" ............................................... 65

Стаття 38. Дискваліфікація - "Disqualification" - "Dis-Full" ............................... 65

Стаття 39. Продовження поєдинку додатковим третім раундом «Честь» - "Pride Round" ............................................................................................. 66

Стаття 40. Відмовлення від участі у двобої – «Добровільна здача» ................. 68

Стаття 41. Зняття спортсмена з двобою Головним лікарем змагань ................. 68

Стаття 42. Визначення результатів змагань .................................................. 69

Стаття 43. Порядок подання "Офіційного оскарження" та його розглянення .... 70

 

Розділ 6. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ —  РОЗДІЛ «ФОРМА» ............................... 71

 

Стаття 1. Загальні положення ...................................................................... 71

Стаття 2. Принципи оцінки якості виконання форм ........................................ 71

Стаття 3. Класифікація форм ....................................................................... 72

Стаття 4. Розряди змагань ........................................................................... 72

Стаття 5. Учасники змагань ......................................................................... 73

Стаття 6. Представники, тренери і капітани команд ....................................... 73

Стаття 7. Суддівська колегія і посадові особи ................................................ 73

Стаття 8. Суддівство змагань в розділі "Форма" ............................................. 74

Стаття 9. Механізм визначення оцінок суддями ............................................. 74

Стаття 10. Суддівські команди Арбітру хорту при суддівстві розділу "Форма" ... 75

Стаття 11. Дискваліфікація .......................................................................... 77

Стаття 12. Підрахунок балів, визначення результатів виступів та розподіл зайнятих місць ........................................................................................... 78

 

Розділ 7. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ —  РОЗДІЛ «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП» ......... 79

 

Стаття 1. Загальні положення ..................................................................... 79

Стаття 2. Розряди змагань та призначений час виступів ................................ 79

Стаття 3. Учасники змагань ......................................................................... 80

Стаття 4. Представники, тренери і капітани команд ....................................... 80

Стаття 5. Суддівська колегія і посадові особи ................................................ 80

Стаття 6. Суддівські команди Арбітру хорту та команди капітанів команд при виконанні та суддівстві показового виступу .................................................. 81

Стаття 7. Правила поведінки Бокових суддів при суддівстві показового виступу..81

Стаття 8. Суддівство змагань в розділі "Показовий виступ" ............................. 81

Стаття 9. Механізм визначення оцінок ........................................................... 82

Стаття 10. Дискваліфікація показової команди ............................................... 83

Стаття 11. Підрахунок балів, визначення результатів і розподіл зайнятих місць..83

 

ДОДАТКИ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ З ХОРТИНГУ ..............85

 

ЗМІСТ ...................................................................................................... 99