Філософські засади та педагогічні умови підвищення рівня вольових здібностей особистості засобами хортингу

У розробці проблеми виховання вольових якостей значну роль відіграли наукові роботи вчених І. Д. Беха, Л.С., Виготського, А.І. Висоцького, В.А. Іваннікова, Є.П. Ільїна, К.Н. Корнілова, В.А. Крутецького, А.Ц. Пуні, П.І. Розмислова, С.М.Рівеса, П.А. Рудика, В.І. Селіванова, Б.М. Смирнова, К.Д. Ушинського, О.А. Черникової, Т.І. Шульги, I. W. Atkinson, G. H. Litwin, L. H. Farber, P. Ricoeur та ін. Але у науково-методичній літературі рекомендації фахівфів щодо виховання вольових якостей (М.И. Брихцин, 1989; П.А. Рудик, 1994; В.И. Селиванов, 1989; Т.И. Шульга, 1997) стосуються спортивної діяльності, і, як правило, не враховують філософські аспекти, вікові аспекти та не містять в собі цілісної методики виховання вольових здібностей людини.
Пізнання себе, миру навколо нас, усвідомлення свого місця в цьому світі, свого призначення у всі століття займало розуми мільйонів людей.
Одні шукали відповіді за допомогою науки, інші зверталися до релігії, споглядання, а хтось намагався вирішити для себе поставлені питання за допомогою мистецтва - шляхом спостереження і віддзеркалення навколишнього світу в тій або іншій сфері своєї діяльності.
Так, в літературі естетичне відтворення миру здійснюється через слово, в живописі - через зрітельно сприймані образи колірного багатства миру, в скульптурі - через пластичні образи, об'ємно-просторові форми, в графіці - через лінію малюнка, штрих, світлотінь, в музиці - через звукоїнтонациі, в театрі і кіно - через втілення акторами дій героїв і лежачих в їх основі драматичних конфліктів.
В бойовому мистецтві хортинг естетичне відтворення миру здійснюється через двобій, точніше через ідеальний малюнок двобою. У основі філософії бойового мистецтва або будь-якого іншого лежить концепція того, що мир навколо нас досконалий, ідеальний, знаходиться в повній гармонії; не досконала тільки людина зі всіма своїми страхами, амбіціями, переживаннями і проблемами.
Спроба людини "пропустити" через себе всю гармонію і красу миру через рух, через двобій є способом очищення себе від всіх тих недоліків, які за великим рахунком заважають жити в гармонії з навколишнім світом і самим собою. За недбале відношення до тренувань учень отримує покарання, яке у великій мірі є нагадуванням учневі про його неправильну поведінку і непошану перш за все до самого себе.
Двобій у бойовому мистецтві хортинг є певною формою тестування просування учня в даному мистецтві. Здатність учня вигравати поєдинок з серйозним супротивником показує про правильну роботу учня над собою і про високий рівень майстерності в даному вигляді. Всі приходять займатися бойовими мистецтвами в основному,чтобы навчитися битися, а у результаті отримують здібності, значущі набагато більше, ніж просто банальна бійка - уміння контролювати ситуацію, коли бій закінчується не встигнувши початися, самовладання, упевненість в собі, здоров'я і гармонію в душі. Ці аспекти методично відображені у "Правилах поведінки у побуті для спортсменів хортингу".
 

 

Правила поведінки у побуті для учнів хортингу.

 

Ніколи не вживайте алкоголь і сигарети, будучи одягненим у спортивну форму хортингу.
Поважаючий себе спортсмен, що працює на результат, взагалі не повинен курити й прилучатися до інших пагубних звичок, не сумісним із заняттями хортингом.
Якщо у Вас травма, не тренуйтеся, доки не вилікуєтеся. А за цей час просто спостерігайте за тренуваннями.
Не забувайте дякувати батькам, які ростять Вас і привели на заняття в клуб хортингу, вони вибрали для вас нелегкий шлях, поважають Вас за цю працю на тренуваннях, радуються Вашим перемогам, переживають за поразку разом з Вами.
Пишайтеся тим, що ви займаєтеся хортингом, багато хто б цього не витримали. Для Вас не повинно бути мистецтва ближнього бою, більш жорсткого й ефективного, ніж Хортинг. Потрапивши під прес захватів і кидків у стійці, проведених ударів голою рукою, продовженням атаки в партері будь-який суперник будь-якого єдиноборства буде усвідомлювати Вашу перевагу, і поважати Ваш шлях.
Ніколи не хвалітеся, що ви практикуєте бойовий стиль Хортинг.
Не кривдьте слабких, приходьте на допомогу тим, хто в ній потребує. Застосовуйте техніку хортингу тільки у випадку захисту, коли інші способи марні, а зволікання неможливо. Якщо ситуація змушує застосувати силу хортингу, тоді дійте рішуче й бескомпромисно, наказуючи кривдників.
Поважайте інші види бойових мистецтв. Не дозволяйте собі нешанобливо висловлюватися стосовно якого-небудь стилю єдиноборств. Щиро поважайте майстрів інших стилів, які досягли високих результатів у своєму виді. Не соромтеся вчитися в них варіантам прийомов, і іншій техніці, це значно підніме ваші спортивні можливості.
Ніколи не ганьбіть свого Вчителя, завжди озивайтеся про нього шанобливо й з повагою, перебуваючи на вулиці, у школі, дома, у громадському місці, показуйте приклад в поводженні й спілкуванні, особистим прикладом доводьте переваги здорового способу життя, моральних цінностей, вихованих у клубі, очолюваному Вашим Вчителем.
Завжди намагайтеся робити ранкову зарядку, призначайте додаткові тренування дома й у школі, у спортивному житті немає виправдання ліні, у двобої - немає виправдання поразці.
Намагайтеся якнайкраще вчитися в школі, інших навчальних закладах, вчасно виконуйте задані вам роботи, уважно й шанобливо ставтеся до своїх викладачів і колег.
Надавайте посильну допомогу батькам у роботі по утриманню будинку, не обтяжуйте їх додатковими проблемами, пов'язаними з вашою незібраністю в роботі, навчанні, не розчаровуйте їх невартими вчинками, радуйте своїх батьків Вашим прагненням у всьому домогтися успіху. Зробіть так, щоб вони пишалися Вами.
Вступивши в члени Федерації Хортингу, не кидайте спорт та бойове мистецтво без поважної причини, йдіть до кінця, працюйте над собою, гордо несіть прапор спортсмена хортингу, будьте надійною опорою для Вчителя й своїх товаришів по спорту.
Воля є важливим чинником морального розвитку особистості, основою свідомого дотримання правил як спортивної поведінки у виді спорту хортинг, так і загальнолюдської поведінки, забезпечує вибір способу поведінки відповідно до норм моралі, інколи навіть усупереч власним бажанням і потягам. Щоб досягнути мети, довести до завершення доручену справу, відмовитися на користь товариша від омріяної перспективи, людина повинна виявити не тільки знання, вміння, особистісну культуру, а й наполегливість і вольові зусилля.
Моральність особистості є наслідком таких морально-вольових якостей, як наполегливість, самостійність, організованість, цілеспрямованість, дисциплінованість, сміливість.
Розвиток вольових якостей починається з першими свідомо спрямованими, довільними діями. А довільна поведінка розвивається із формуванням ініціативності - самостійності людини у виборі дії, прийнятті рішення, що дає їй змогу відчути себе джерелом дії, та усвідомленості - здатності розуміти смисл своєї діяльності й ситуації, в якій відбувається ця діяльність. Поступово розвивається здатність ставити перед собою складніші завдання, долати труднощі, що надає діям справді вольового характеру.
Коли людина приходить у спортивний зал хортингу, вона стикається із суворими правилами етикету та дисципліни. Такі правила введені для того, щоб клуби та секції хортингу мали розвиток, існували в умовах ринкових відносин суспільства та регулювали внутрішній порядок і відносини між членами організації. Без дисципліни та виконання правил етикету неможливий шлях пізнання та самовиховання. Саме ці правила стають згодом нормою поведінки та позитивними звичками кожного спортсмена хортингу.  Бойове мистецтво для цих спортсменів не етап підготовки чи тимчасове хоббі, а мета всього життєвого шляху, у якому зовнішня форма завжди стоїть попереду внутрішнього змісту, але внутрішній зміст є головним. Це дає можливість виховати у собі якості сильної і розвиненої особистості, яка впродовж всього подальшого життя налаштована тільки на добро і позитивні вчинки.
 

Анимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки ЗвездыАнимашки Звезды