Б І Б Л І О Т Е К А

      Теорія і методика фізичного виховання та допоміжних видів спорту   

Зміст та завдання теорії і методики фізичного виховання
Піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей
     Педагогічні спеціальні знання   
Співпраця вчителів і батьків, громадськості в вихованні дітей
Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна система
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Методи виховання
Зміст процесу виховання
Процес виховання. Принципи виховання
Педагогічний процес. Технологія цілісного педагогічного процесу
МЕТА ТА ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ
Розвиток ,формування, соціалізіція і виховання особистості
Логіка і методи педагогічних досліджень
Педагогіка-наука про виховання людини. Предмет і завдання педагогіки
Класний керівник у сучасній школі
Вікові періоди розвитку особистості
Індивідуальні особливості учнів
Виховання, навчання і розвиток особистості
Основні напрями виховання
Висвітлення народного виховного досвіду в педагогічній літературі
Організаційні форми виховної роботи
Методи, прийоми і засоби виховання
Методи стимулювання діяльності й поведінки
Формування колективу, його вплив на виховання особистості
Критерії оцінювання ефективності виховного процесу
Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми
Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
Структура та організація процесу навчання
Загальні методи навчання
Проблемно-розвиваюче навчання
Форми організації навчання
Позаурочні форми навчання
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
Навчання обдарованих учнів
Проблема відставання учнів у навчанні
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
Сучасний педагог
Педагогічне спілкування як взаємодія
Соціально-психологічний клімат у колективі
Історія українського шкільництва та педагогіки
Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної думки
Предмет і завдання педагогіки
Погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного
Народна педагогіка як золотий фонд педагогіки наукової
     Психологія особистості  
Предмет та основні етапи розвитку психології
Пізнавальні процеси
Емоційно-вольові процеси
Особистість та її структура
Спрямованість особистості
Темперамент
Характер
Здібності
Самосвідомість
Психологічний захист та його механізми
Психологія групи. Спілкування та міжособистісні стосунки
Міжособистісні стосунки і конфлікти
Психологічні особливості студентської групи
Масові соціально-психологічні явища
Психологічний портрет особистості та особливості його створення
     Філософські знання   
Питання смерті  очима філософів і мислителів
Філософія середньовіччя
Філософські ідеї Аврелія Августина
Істина та неправда
Платон
Про Карму і про роботу з нею
Вчення Канта про пізнання і мораль
Вчення грецького філософа Епікура
Сократ
Промови і мудрості од Євангелія і од Апостола, і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів
Соціальна філософія. Людина і природа
     Видатні особистості і персоналії   
Засновник Запорозької Січі на острові Хортиця кошовий отаман Дмитро Байда-Вишневецький (? - 1564)
Кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко 

     Самовиховання    

Козацькі думи
Елементи логіки
Мислення
Гроші
Творчість
Любов
Фільм: "Зелена миля" 
Час виміряється любов'ю 
Види енергій в китайській медицині 
Відновлюючі засоби на сході
Ямамото Цунетомо: Хагакуре. Дозвільна вечірня розмова 
Розвиток теорії фізичного виховання

     Релігієзнавство та віросповідання    

Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання
Релігія - предмет філософського осмислення
Духовний феномен і суспільне явище релігії
Первісні «чуттєво-надчуттєві» вірування
Етнонаціональні релігії
Бог - наш отець
Сутність релігії
Християнство
Виникнення буддизму
Індуїзм
Іслам
Даосизм
Віра - це справа життя!
Конфуціанство
Буддизм та Ламаїзм
Вільнодумство
Сучасні богошукання (неорелігійні рухи)
Державно-церковні відносини в історико-філософському вимірі
Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття «свобода совісті»
Міжнародні правові гарантії свободи совісті
Правове забезпечення свободи совісті в Україні

     Поширення кругозору    

Планета земля
Чисельність населення світу та його розміщення
Дума: Вдова Івана Сірка і Сірченки
Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт"
Походження, суть та вартість грошей
Харчування в Шаоліньському ушу
Премудрості почуттєвої любові
Дума про смерть Богдана Хмельницького
ЄВГЕН СВЕРСТЮК: "Це - вибір, ПОШУК ДУХОВНИХ ДЖЕРЕЛ"