Єрьоменко Е.А. Основні завдання створення спортивної секції, гуртка хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі

У формуванні фізично здорової та фізично розвиненої особистості із високою потребою у рухливій активності та підвищеній розумовій працездатності, важливе значення у загальноосвітній школі мають спортивні секції та гуртки.

Основні завдання створення спортивної секції, гуртка хортингу для загальноосвітнього навчального закладу формуються у відповідності до "Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства", Постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 р. N 1697 (1697-99-п), а також Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженої колегією Міністерства освіти України 28.02.96 р.

Метою організації шкільної секції (гуртка) хортингу, як однієї з форм навчального процесу є створення цілісної системи, що забезпечує соціальний захист учнів та оптимальні умови для учнів початкової та основної ланок загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до їх вікових та індивідуальних здібностей, рівня актуального розвитку, стану соматичного та нервово-психічного здоровۥя.

Основними завданнями функціонування шкільної секції (гуртка) хортингу є:

- організація щоденних занять з самопідготовки під керівництвом педагога (тренера-викладача або інструктора);

- формування, підтримка та збереження здоров'я учнів;

- надання допомоги родині у вихованні їхніх дітей;

- створення сприятливих умов та кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків, у виконанні навчальних завдань та в усуненні прогалин у фізичному вихованні та знаннях із загальноосвітніх предметів;

- сприяння фізичному розвитку дітей;

 - організація заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоровۥя учнів;

- розвиток інтересів, здібностей та обдарувань учнів, виховання у них допитливості та інтересу до спортивних і оздоровчих знань хортингу;

- організація дозвілля;

- формування перших трудових навичок  в учнів.

Курс шкільної секції (гуртка) хортингу засвоюється на принципах:

- реалізації бажання дітей займатись національним бойовим мистецтвом України;

- комплексному підході до укріплення і збереження здоров'я учнів;

- врахуванні вікової специфіки спортивних занять;

- поступовому підвищенню фізичного м'язового навантаження;

- педагогічному і лікарському контролі з боку тренера-викладача і ЗНЗ;

- різноманітній фізичній діяльності учнів школи;

- наступність урочних і неурочних занять.

Щоб рухова активність доставляла радість дитині і забезпечила їй комфортність та приємність занять, вона організується за принципом непомітності навантажень та без нервових напружень, для чого в першу чергу вона впроваджується максимально різноманітними методами.

Аспекти користності і переваги у впровадженні секційної та гурткової роботи з хортингу для навчального закладу і батьків:

- суттєве зняття розумової втоми дитини після уроків в школі;

- задоволення добової потреби у фізичному навантаженні з метою зниження гіподинамії учнів;

- укріплення здоров'я і сприяння правильному фізичному розвитку школярів;

- придбання учнем вмінь та навичок самозахисту та самооборони;

- підготовка різностороннє фізично розвинених, вольових, сміливих та дисциплінованих юних спортсменів, готових до праці та захисту Батьківщини;

- виховання і формування лідерських особистісних якостей людини, здатної співіснувати і співпрацювати в колективі (команді).