Єрьоменко Е.А. Порядок відкриття шкільної секції (гуртка) хортингу у ЗНЗ

1. Рішення про відкриття шкільної секції (гуртка) хортингу приймаються директором (адміністрацією) або засновником загальноосвітнього навчального закладу, враховуючи необхідність впровадження методів фізичного та морального виховання дітей за принципами хортингу та можливості закладу.

2. Шкільні секції (гуртки) хортингу в системі загальної середньої освіти створюються для учнів 1-4, 5-8 та 9-11 класів за наявності необхідної навчально-матеріальної бази і за умови, що їх організація не призводить до збільшення змінності занять у школах міста чи села.

3. Робота будується з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей відповідно до вимог Базового компонента шкільної освіти й змісту чинних програм розвитку, навчання і виховання.  Додатково можна користуватися авторськими програмами, затвердженими відповідно до вимог чинного законодавства. Доцільно спиратися на нормативно-правові документи, що регламентують діяльність шкільної освіти.

4. Шкільні секції (гуртки) хортингу у своїй діяльності керуються Статутом середньої загальноосвітньої школи і цією Програмою.

5. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з усіх питань організації роботи шкільної секції (гуртка) хортингу регулюються керівництвом (директором) школи та її педагогічним колективом у присутності тренера-викладача (інструктора) секції хортингу.

6. Шкільні секції (гуртки) хортингу за рішенням керівництва школи можуть функціонувати у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Фінансування роботи у відповідності до чинного законодавства може бути здійснене як за державні кошти, так і за кошти батьків і меценатів. Якщо гурткова робота організується як додаткова освітня послуга (платна), її програма затверджується на рівні місцевого органу управління освіти в установленому порядку.                                                                                                                                     

7. Підставою для організації роботи шкільної секції (гуртку) хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі є:

- необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють;

- необхідна матеріально-технічна база;

- умови для організації передягання учнів, та забезпечення дотримання особистих гігієнічних норм;

- можливості для організації харчування, якщо учні перебувають у групі продовженого дня, у залежності від тривалості занять;

- наказ директора навчального закладу;

- погодження місцевого органу управління освітою.

8. Проведення набору школярів у шкільні секції (гуртки) хортингу покладається на тренера-викладача (інструктора) хортингу та узгоджується ним з директором ЗНЗ, враховуючи всі аспекти необхідності і специфіку школи.

9. Зарахування учнів у шкільні секції (гуртки) хортингу та їх відрахування здійснюється пезпосередньо тренером-викладачем (інструктором) хортингу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Заява складається на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу і зберігається у тренера-викладача (інструктора) хортингу на протязі всього терміну занять учня, і має бути готова для надання директорові закладу разом із загальною інформацією про зарахування та відрахування учнів. Заяви про зарахування дітей у шкільні секції (гуртки) хортингу приймаються, як правило, до 15 вересня, але за зверненням батьків дитина може бути зарахована впродовж навчального року.

10. Шкільні секції (гуртки) хортингу для досягнення максимальних спортивно-виховних результатів можуть комплектуватися з учнів одного віку (один клас або паралельні класи). Така секція (гурток) має найбільші потенціальні можливості для раціональної організації навчально-тренувального і виховного процесу.

Шкільні секції (гуртки) хортингу можуть комплектуватися також з учнів двох або кількох класів однієї паралелі (наприклад: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й або 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й або 10-й, 11-й).

У сільських, районних школах, школах з малою наповнюваністю учнів (малокомплектна школа) шкільні секції (гуртки) хортингу можуть комплектуватися з учнів декількох класів різних паралелей за розпорядженням директора школи.

11. Наповненість однієї групи шкільної секції (гуртку) хортингу не повинна бути більшою 30 учнів. Наповненість однієї групи шкільної секції (гуртку) хортингу для дітей, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, має відповідати вимогам щодо наповнюваності класів, визначеної законодавством для осіб з особливостями психофізичного розвитку в залежності від нозологій (стану здоровۥя).

12. Перед початком навчального року проводиться огляд спортивного залу, роздягалень, допоміжних приміщень з метою визначення стану готовності їх до проведення занять у відповідності до Державних санітарних правил і норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу і мають відповідати вимогам, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 63 (v0063588-01) - ДСанПіН 5.5.2.008-01, та ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

13. Навчально-тренувальні заняття та індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться Керівником спортивної секції, гуртка, студії хортингу, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають тренування через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал Програми під час фронтальної роботи).

14. Шкільні секції (гуртки) хортингу є додатковою організаційною формою освітнього процесу, тому можлива співпраця секції хортингу з іншими шкільними гуртками різного профільного спрямування: естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні), спортивними (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо), шкільним кабінетом військової підготовки, історії України, іноземної мови та ін. Співпраця організується тренером-викладачем (інструктором) хортингу з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Зміст сумісної роботи визначається авторськими програмами, які складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності, обов'язково узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад і відображається у річному плані роботи.

15. Гурткові заняття шкільної секції хортингу проводяться у другій половині дня, у час, відведений для самопідготовки, ігор та самостійної діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2, 3 або 4 рази на тиждень. Оптимальними є наповнюваність гурткових груп - 10-12 осіб на одному занятті та відвідування однією дитиною на тренувальний день тільки одного гуртка хортингу.

16. У розкладі гурткових занять шкільної секції (гуртку) хортингу необхідно раціонально узгодити заняття ще інших гуртків різних профільних напрямків для юних хортингістів та уникнути дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня (наприклад: після уроку фізичного виховання не бажано одразу планувати тренування з хортингу і т.п.).

17. Для роботи шкільної секції (гуртка) хортингу за рішенням директора навчального закладу може бути виділене підсобне приміщення для зберігання необхідного спортивного інвентаря, особистого екіпірування спортсменів та спорядження загального користування. Усі матеріальні цінності, що зберігаються у підсобному приміщенні, наданому для роботи гуртка, обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою школи. Відповідальність за облік, збереження та цілісність спортивного обладнання гуртка хортингу покладається на Керівника гуртка. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

18. Спортивний зал або інші приміщення для занять хортингом мають бути забезпечені:

- аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

- первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України НАПБ В.01.050-98/920, затверджених спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за 800/3240 (із змінами і доповненнями).

19. Керівник спортивної секції (гуртка) хортингу має забезпечити гурток необхідною науково-методичною літературою, наочними засобами агітації, навчальними програмами з основ викладання хортингу у школі, педагогічними, філософськими та іншими навчальними матеріалами поліграфічного виготовлення, матеріалами спортивного досвіду, розробками уроків та позаурочних заходів з хортингу, інструкціями до здійснення навчально-тренувального процесу з хортингу, відповідними підручниками (навчальними посібниками), предметними науково-методичними і науково-популярними спортивно-інформаційними журналами, інструкціями з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності (у відповідності до Правил безпеки під час навчально-тренувальної діяльності).