Режим роботи та наповнюваність навчальних груп спортивної секції (гуртка) хортингу у школі

Організація навчально-тренувальної роботи

 

       Організація навчально-тренувального та виховного процесу з хортингу у шкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” і спрямована на реалізацію основних завдань шкільного навчального закладу.

       Комплектування навчальних груп, організація навчально-тренувального процесу, проведення виховної роботи з тими, хто займається здійснюється тренером-викладачем (інструктором) хортингу та ухвалюється дирекцією середньої школи. Безпосереднє виконання цього завдання може покладатися на тренера - керівника спортивної групи хортингу й інструкторський склад з виду спорту. Групи навчання з хортингу комплектуються за одновіковим чи різновіковим принципом. Робочий контроль за комплектуванням груп здійснюють керівники закладів, на базі яких працюватимуть секції (гуртки). Кількість дітей у групах остаточно визначає директор ЗНЗ (власник ЗНЗ) залежно від демографічної ситуації в школі чи районі.

       До проведення навчально-виховного процесу з дітьми залучаються педагоги, які працюють у навчальних закладах, або інструктори хортингу, підпорядковані Українській Федерації Хортингу. Бажано, щоб вони мали відповідну фахову освіту або пройшли курси підвищення кваліфікації з викладання хортингу в закладах шкільної освіти.

       Навчальні групи комплектуються з найбільш здібних юнаків та дівчат, які виявили бажання займатися хортингом, або мають певний тренувальний стаж в контактних бойових мистецтвах, конкретно в даному виді спорту. В таблиці 1 подаються вимоги до наповнення навчальних груп, навчального навантаження спортивної секції (гуртка) хортингу та спортивної підготовки учнів.

       При спортивній групі хортингу створюється батьківський комітет, який надає допомогу в організації виховної роботи, поліпшенні матеріальної бази, в організації роботи оздоровчої спрямованості (оздоровчі семінари, відпочинок, туризм, екскурсії), підтримці учнів спортивних груп хортингу на змаганнях тощо.

       При наявності в складі групи спортивного вдосконалення членів збірних команд області або України з хортингу, або кандидатів в члени цих команд, кількість навчальних годин на тиждень може збільшуватись до 36 годин, або іншим чином за рішенням адміністрації школи.

       Навчальна робота здійснюється на підставі даної навчальної програми для спортивної секції (гуртка) хортингу й вимог Української Федерації Хортингу й проводиться круглорічно.

       Всі навчально-тренувальні групи спортивної секції (гуртка) хортингу з хортингу комплектуються з урахуванням віку, кваліфікаційного технічного рівня, фізичної й спортивної підготовленості юних спортсменів.

       Прийом до спортивної секції (гуртка) хортингу в групи хортингу здійснюється на підставі письмової заяви батьків, документа, який підтверджує дані медичного контролю й співбесіди.     

       Кожна група закріплена за інструктором, який веде її в плині всього навчального року. Основною формою проведення навчально-тренувальних занять є урок.

       Під час проведення занять, позакласної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в спортивній секції або гуртку хортингу необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти України № 1/9 – 487 від 19 листопада 1992 року.

       Вихованці спортивної групи хортингу повинні придбати теоретичні, практичні інструкторські й суддівські навички, необхідні для роботи в молодших групах і суддівстві змагань з хортингу.

       Присвоєння звань інструктора і судді з хортингу відбувається після проходження методичних та атестаційних семінарів, проведених Українською Федерацією Хортингу, і затверджується постановою районного або міського Комітету з фізичної культурі і спорту.

       Учні повинні щодня самостійно займатися за рекомендацією й завданням  викладача або інструктора, застосовуючи в поєдинках захисне спорядження, капи, рукавиці, шоломи.

       Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи з хортингу в спортивній школі є:

- групові заняття по освоєнню теоретичного матеріалу програми у вигляді лекцій, бесід тренерів-викладачів з конкретної теми при наявності контрольних питань для проведення заліку;

- практичний матеріал засвоюється на навчально-тренувальних заняттях згідно з вимогами програми;

- індивідуальні заняття відповідно з планами тренувальних занять;

- учбово-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів, семінарів;

- перегляд та аналіз навчальних відеофільмів, кінограм, слайдів тощо.

- тренерська та cуддівська практика;

- участь спортсменів у змаганнях, показових виступах тощо.

При проведенні навчально-тренувальних занять і змагань тренер-викладач зобов'язаний строго дотримувати встановлених вимог з лікарського контролю тих, хто займається, попередженню травм і забезпеченню належного санітарно-гігієнічного стану місць занять і устаткування.

У процесі навчання й тренування одночасно вирішуються виховні завдання.

У юних спортсменів необхідно виховувати працьовитість, почуття дружби, товариства, відповідальності, домагатися від них свідомого й сумлінного відношення до своїх обов'язків, поваги до старших, організованості й дисципліни, спортивної поведінки у відповідності до "Правил спортивної поведінки хортингу".

Необхідною умовою для успіху виховної роботи є своєчасний початок занять, правильна організація, вимогливість до відвідуваності й дотримання спортивного етикету хортингу.

Учні спортивної секції (гуртка) хортингу зобов'язані щоденно виконувати ранкову гімнастику, а також домашні завдання, які пропонують викладачі для самостійної роботи учнів по відпрацювання загальнопідготовчих, спеціалізованих та змагальних вправ.

Для переводу з однієї навчальної групи в іншу спортсмени повинні скласти контрольні нормативи з загальних і спеціальних вправ, отримати на то письмовий дозвіл батьків та виконати всі інші вимоги даної Програми.

Таблиця 1

Наповнюваність у спортивних групах i режим навчально-тренувальної роботи

 

Рік

навчання

Вік

учнів

Мінімальна

кількість учнів у групі

   Мінімальна

кількість навчальних годин у тиждень

Мінімальні вимоги

спортивної підготовки

наприкінці навчального року

Групи початкової підготовки

1-й

2-й

    6 – 7

    7 – 8

14

14

4

4

Виконання залікових тестів

Виконання залікових тестів

Групи посередньої базової підготовки

1-й

2-й

3-й

більше 3 х років

8 – 9

9 – 10

10 – 11

11 - 12

12

12

12

 12

6

6

6

6

Виконання залікових тестів

Виконання залікових тестів

Виконання II юнацького розряду

Виконання II юнацького розряду

Групи спеціальної базової підготовки

1-й

2-й

більше 2 х років

13

14

15

10

10

10

8

8

8

Виконання I юнацького розряду

Виконання III розряду

Виконання III розряду

Групи підготовки до вищих досягнень

увесь термін

16 – 17

і старші

8

8

Виконання II або I розряду, вимог кандидата у майстри спорту, звання МС

 

 

Розклад навчально-тренувальних занять з хортингу в спортивній школі (орієнтовно)

 

Щотижнева навчально-тренувальна робота проводиться у відповідності до навчальних програм для кожної групи, теоретичного і практичного матеріалів, згідного річного, щомісячного орієнтованого плану графіку.

При підготовці розкладу занять враховуються зайнятість учнів і час для відновлення після основного заняття.

 

Планування та облік навчально-тренувального процесу

       Навчально-тренувальний процес планується у відповідності з програмою для спортивної секції (гуртка) хортингу.

       Планування теоретичних і практичних занять, розподіл учбового матеріалу проводяться на основі навчального плану та річного графіку розподілу годин, які передбачають цілорічну організацію тренувальних занять.

       Єдиним документом у плануванні роботи спортивної секції (гуртка) хортингу  є  річний  план. Він складається за участю педагогічного колективу школи, громадських організацій,  відображає найголовніші питання діяльності спортивної секції (гуртка) хортингу, в обов'язковому порядку обговорюється з адміністрацією навчального закладу. Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

       Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ). Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників груп спортивної секції (гуртка) хортингу у школі.

       Календарне планування навчального матеріалу здійснюється тренером-викладачем хортингу безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних планів тренер-викладач розробляє поурочні плани, структура і форма яких визначається ним самостійно.

       Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.

       Плани роботи тренерів-викладачів гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом та адміністрацією школи в довільній формі і

узгоджуються з заступником директора з навчально-виховної роботи.

       Планування роботи спортивної секції (гуртка) хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право тренерів-викладачів на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які може контролювати директор школи.

       Навчально-виховний процес з хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом навчально-тренувальних позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці тренера-викладача.

       У 9 - 11 (12) класах можна практикувати здвоєні заняття, наприклад з теоретичної, а потім практичної підготовки з хортингу, у процесі викладання яких проводяться тренування, лекції, семінарські заняття, заліки з ОФП та ЗФП, контрольні, тестові і практичні роботи.

       Факультативні заняття з хортингу, роботу гуртків, секцій, позакласні спортивні та оздоровчі заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занять.

 

Документи планування та обліку навчально-тренувальної роботи спортивної секції (гуртка) хортингу

 

Документи з планування навчально-тренувальної роботи:

- річні плани навчально-тренувальних занять навчальних груп та індивідуальні плани підготовки спортсменів (групи підготовки до вищих досягнень);

- плани навчально-тренувальних занять;

- розклад занять;

- списки учнів спортивної секції (гуртка) хортингу у школі по групах;

Документи з обліку навчально-тренувальної роботи:

- журнал обліку роботи тренерів-викладачів;

- особисті картки спортсменів (додаток 2) та тренерів-викладачів (додаток 3);

- щоденники тренувань спортсменів;

- протоколи змагань;

          - книга реєстрації особистих та командних перемог.