Організація діяльності спортивної секції (гуртка) хортингу у школі

1. Контингент учнів (спортсменів), які відвідують спортивної секції (гуртка) хортингу може формуватися з тих шкіл, де вони навчаються постійно, а також за рішенням директора школи може формуватися з учнів інших середніх шкіл.

2. Кількість тренерів-викладачів (інструкторів) спортивної секції (гуртка) хортингу може бути 1, 2 або 3 особи у одному загальноосвітньому навчальному закладі, залежно від попиту дітей і необхідності адміністрації школи. У цьому випадку адміністрацією школи з числа тренерів призначається стрший тренер-викладач секції, на якого покладається відповідальність за керування навчально-тренувальним процесом і звітність перед адміністрацією школи. Групи спортивної секції (гуртка) хортингу у такому випадку функціонують відповідно до режиму, який розглядається тренерською радою секції хортингу загальноосвітнього навчального закладу, обговорюється на засіданні батьківського комітету спортивної секції (гуртка) хортингу і затверджується директором навчального закладу.

3. Позакласна робота у групах спортивної секції (гуртка) хортингу є органічною частиною всієї системи навчально-виховного процесу школи, що забезпечує єдність фізичного і духовного виховання і навчання, різнобічний розвиток творчої, суспільно корисної діяльності учнів. Робота гуртків, секцій, факультативів хортингу може організовуватись з молодшими класами школи у режимі груп продовженого дня з відома класного керівника такого класу та заступника директора школи з виховної роботи.

4. Час початку занять і тренувальний режим спортивної секції (гуртка) хортингу може змінюватися як за часом, так і за змістом, у залежності від кількості загальноосвітніх уроків та заходів, які проводяться вчителями школи в урочний час.

5. З метою забезпечення успішної тренувальної діяльності учнів, підвищення їх інтересу до занять у секції хортингу, підготовки учнями домашніх завдань, розвитку дитячої творчості і поліпшення роботи з естетичного і фізичного виховання дітей Керівники спортивної секції (гуртка) хортингу можуть запрошувати для зустрічей з вихованцями у спортивний зал відомих спортсменів, тренерів, суддів та майстрів з хортингу, інших інтересних особистостей, ветеранів війни, представників громадських організацій та інших спортивних федерацій, залучати до виховної роботи вчителів школи, керівників гуртків школи іншого профілю, а також спеціалістів та педагогів позашкільних установ і організацій.

6. Тривалість роботи спортивної секції (гуртка) хортингу може визначатися запитами батьків або осіб, які їх замінюють, але може бути не більшою 2,3 годин на день для однієї дитини та 14 годин на тиждень для однієї дитини. Тренувальний режим кожного навчально-тренувального дня (заняття) має забезпечувати науково-обгрунтоване поєднання фізичного навантаження і оздоровлення учнів, навчання, праці, відпочинку дітей з урахування тривалості перебування їх у спортивному залі на тренуванні спортивної секції (гуртка) хортингу.

7. Побудування тренувального заняття передбачачає:

- організаційні моменти, дисциплінарні вимоги етикету та стройові вправи;

- ретельне проведення розминки в групах дітей;

- опитування на предмет бажання тренуватися, харчування, самопочуття, травматизму, захворювань, підготовки до школи, відносин з батьками, відношення до шкідливих звичок тощо;

- відповідність основної частини заняття, корекція навантаження згідно віку дітей та фізичних вправ, визначених даною Програмою;

- заняття за індивідуальними інтересами учнів;

 - у разі необхідності, суспільно-корисну працю на благоустрій спортивного залу і школи;

- заключну бесіду з групою учнів наприкінці кожного заняття - приблизно 3 - 5 хвилин.

8. Під час канікул спортивні секції (гуртки) хортингу можуть функціонувати у загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням директора школи для тієї частини учнів, яка цього потребує. Організацію діяльності учнів спортивної секції (гуртка) хортингу, планування їх роботи, ведення встановленої документації, здійснює тренер-викладач (інструктор) хортингу. Контроль за організацією діяльності спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник.

9. Режим роботи тренерів-викладачів (інструкторів) хортингу спортивної секції (гуртка) встановлюються директором школи відповідно до режиму післяурочної роботи школи.

10. В основному групи ведуть тренерів-викладачів (інструкторів) хортингу – педагогічні працівники з вищою або середньою спеціальною педагогічною освітою, або інструктори хортингу, які пройшли науково-методичні семінари Української Федерації Хортингу на право здійснення навчально-тренувальної діяльності з хортингу в групах дітей, та мають сертифікат відповідного зразка. Вони ефективно проводять тренування, надають кваліфіковану допомогу учням у виконанні спеціальних фізичних вправ, в усуненні прогалин у фізичній підготовці окремих вихованців секції - учнів школи. Групи спортивної секції (гуртка) хортингу з учнів основної школи можуть очолювати вчителі фізкультури школи, добре ознайомлені з вимогами навчальних програм хортингу в школі, змістом навчально-методичних посібників, підручників і набули досвіду проведення навчально-тренувальної, виховної і оздоровчої роботи з учнями в позаурочний час.

11. Оплата праці тренерів-викладачів (інструкторів) хортингу груп спортивної секції (гуртка) здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. Оплата праці відомчих педагогів з хортингу, працівників установ і організацій для роботи в школах може проводитись за рахунок ставок вихователів на умовах погодинної оплати у відповідності з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Оплата праці спеціалістів та інструкторів місцевих спортивних федерацій хортингу, які працюють в школі, може здійснюватись за рахунок членських внесків батьків, меценатів, спонсорів, відповідно до чинного законодавства.

12. Навчально-тренувальний процес в шкільному закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю спортивних, оздоровчих, природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Практичні зусилля тренерів-викладачів (інструкторів) хортингу по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Спортивно-розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням, доповненням методичних прийомів роботи з дітьми у спортивному залі хортингу. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: гарної спортивної форми учня, розуміння навичок техніки і тактики виду спорту хортинг, фізичного здоров'я, естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо.

13. Тренери-викладачі (інструктори) хортингу повинні дбати про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному доброзичливому середовищі, мали вільний доступ до спеціальних знань виду спорту хортинг і всіх його складових, уміли самостійно тренуватися, діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та спортивних залах Української Федерації Хортингу, мали вільний доступ до користування спортивним спорядженням, матеріалами, обладнанням. Оснащення навчально-тренувального та виховного процесу з хортингу рекомендується здійснювати відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та спортивного екіпірування для секції (гуртка) хортингу в шкільних навчальних закладах.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.