Принципи виконання й методика вивчення базових пересувань

Під час проведення двобою хортингісти виконуються швидкі пересування, маневрують, застосовуючи різноманітну ударну та кидкову техніку. Всі пересування автоматично на підсвідомому рівні підбираються організмом з урахуванням зручності та стійкості. У методиці хортингу існує багато засобів тренування та вдосконалення пересувань, комбінувань маневрів та підбору зручної дистанції для ефективної атаки ударом або кидком. Всі ці пересування вивчаються у певній послідовності за окремими видами кроків, а також подальшим переміщенням ваги тіла з ноги на ногу. Всі маневри, які застосовуються в двобої можна класифікувати на дві частини: пересування в однобічній (лівобічній та правобічній) і фронтальній стійці. Однобічна бойова стійка характеризується розміщенням ступнів однієї вперед до суперника, другої – назад, а також використання бічного розвороту тулуба у залежності від позиції. Фронтальна бойова стійка зумовлює розміщення ваги тіла посередині між ногами, приблизно рівного розміщення ступнів на одній ліній по відношенню до суперника. І однобічна, і фронтальна стійки можуть бути різними по ширині та висоті: широка або вузька стійка, висока або низька стійка. В залежності від необхідності виконання прийомів всі стійки можуть змінюватися як по ширині, так і по висоті. Наприклад, для нанесення дальнього улару рукою, необхідно якомога вище знаходитися на ногах, тобто у високій, і не фронтальній, а бічній стійці. І навпаки для ефективного проведення кидка через спину необхідно прийняти низьку однобічну стійку, взяти щільний захват і, з підворотом розвернутися спиною до суперника, ще нижче присісти у фронтальне або у бічне стартове положення кидка і виконати кидок. Всі пересування відповідно до програми хортингу вивчаються у послідовності та варіативності застосування.
1. Пересування у однобічній бойовій стійці пропонуються до навчання у наступних варіантах:
- пересування кроком (підхід, відхід) – виконуються простим кроком вперед або назад, який є природним для людини;
- пересування підкроком та відкроком (скорочення, розрив дистанції) – виконується швидкісним рухом ноги, яка знаходиться першою по ходу руху, тобто, якщо рух вперед, то передньою ногою, а якщо рух назад – то задньою;
- пересування приставним кроком (вперед, назад) – виконується приставляючи відстаючу ногу приблизно на одну лінію з тією ногою, яка буде виконувати основне пересування;
- пересування наскоком (варіанти підскоків, відскоків) – виконується відштовхуванням відстаючої ноги від підлоги та подальшим стрибковим рухом передньої ноги по ходу пересування;
- вільне пересування човниковими стрибками – прості рухові маневрування вперед і назад;
- пересування бічним кроком (підхід, відхід схресним кроком) – виконується переходом бічним кроком, що дозволяє трохи схрещувати ноги, але зберігати цілісність стійки;
- пересування вбік (передньою, задньою ногою) – виконується підкроком вбік (вліво, вправо);
- зміна стійки (на місці й набіганням) – варіанти зміни стійки не відходячи від суперника для підбори правильної дистанції та сторони для атакування;
- повороти й розвороти – здійснюються для контролювання суперника та напрямку його атак в момент небезпечного маневрування. Повороти та розвороти в хортингу вивчаються у такій послідовності:
- зміна кута атаки передньою ногою;
- зміна кута атаки задньою ногою;
- поворот під кутом 180° (розворот);
- зміна кута атаки в захватній ситуації.
2. Пересування у фронтальній стійці здійснюються за напрямками: вперед і назад, вліво, вправо. Пересування у фронтальній стійці вперед і назад виконується кроком або стрибком.
Пересування кроком:
- пересування у фронтальній стійці вперед;
- пересування у фронтальній стійці назад.
Пересування стрибком:
- пересування у фронтальній стійці стрибком вперед;
- пересування у фронтальній стійці стрибком назад.
Пересування у фронтальній стійці вбік  виконується вліво або вправо (а також по діагоналі) наступними способами:
- пересування підкроком (зсувом, відскоком) - відхід з лінії атаки, який виконується зсувом вліво або зсувом вправо;
- пересування приставним кроком вбік, що виконуються приставним кроком вліво або приставним кроком вправо;
- пересування бічним кроком, що у свою чергу розрізняються на:
- пересування вліво у фронтальній стійці заступом вперед;
- пересування вправо у фронтальній стійці заступом вперед;
- пересування вліво у фронтальній стійці заступом назад;
- пересування вправо у фронтальній стійці заступом назад.

Дані базові пересування у свою чергу комбінуються у різного роду сполучення і під час проведення двобою приймають вільну форму пересування. Для підвищення хортингістами свого кваліфікаційного рівня, на іспитах та атестаціях їм необхідно продемонструвати не тільки знання окремих пересувань у стійках, а реальне використання стійок та пересувань в підборі дистанції для проведення захистів і ефективних атакуючих дій ударами і кидками.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (460x27, 3Kb)