Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу спортивної секції (гуртка) хортингу

Права і обов’язки учасників навчально-тренувального та виховного процесу спортивної секції (гуртка) хортингу визначаються Статутом загальноосвітнього навчального закладу і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами поведінки учнів, даною Програмою та Статутом Української Федерації Хортингу.

Директор загальноосвітнього навчального закладу:

- створює необхідні умови для роботи спортивної секції (гуртка) хортингу та виконує керівні функції загальної організації навчально-виховного процесу секції;

- може приймати на посаду керівника гуртку тренера-викладача (інструктора) спортивної секції (гуртка) хортингу, а також  звільняти його від займаної посади;

- забезпечує охорону життя і здоровۥя дітей;

- затверджує режим роботи спортивної секції (гуртка) хортингу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- надає методичну допомогу та організовує методичну роботу з тренерами-викладачами (інструкторами) спортивної секції (гуртка) хортингу;

- здійснює контроль за станом виховної роботи спортивної секції (гуртка) хортингу;

- у тісній взаємодії з тренерами-викладачами (інструкторами) спортивної секції (гуртка) хортингу організовує виховну позакласну та позашкільну роботу з вихованцями секції (гуртка) хортингу, планує її від імені адміністрації школи та здійснює контроль за реалізацією планів;

- залучає установи культури, дитячі виховні установи та громадськість до виховної роботи з дітьми спортивної секції (гуртка) хортингу, як учнями школи.

Тренер-викладач (інструктор) спортивної секції (гуртка) хортингу:

- відповідає за збереження життя та здоровۥя учнів;

- відповідає за стан і організацію навчально-тренувального і виховного процесу, організаційної роботи у керованій ним групі спортивної секції (гуртка) хортингу;

- прищеплює учням спортивні навички та знання техніки і тактики виду спорту хортинг, любов до здорового способу життя та праці, високі моральні якості, навички культурної поведінки;

- готує спортсменів для успішного виступу на змаганнях та підвищення кваліфікаційного ступеня хортингу (ранк);

- вчить як додержувати правил особистої гігієни;

- забезпечує ефективне виконання всіх елементів режиму спортивної секції (гуртка) хортингу;

- з виховними цілями перевіряє щоденники учнів, як педагог сприяє організації своєчасного приготування учнями домашніх завдань;

- допомагає учням у спортивні та змагальній діяльності, навчанні та розумній організації дозвілля;

- здійснює разом з медичним працівником заходи, які сприяють здоровۥю і фізичному розвитку дітей;

- підтримує тісний звۥязок з учителями і співпрацює з ними у педагогічному творчому союзі, підтримує звۥязок з медичними працівниками, батьками юних спортсменів-хортингістів;

- веде журнал групи спортивної секції (гуртка) хортингу.

Учні, які перебувають у групах спортивної секції (гуртка) хортингу, є учасниками навчально-тренувального і виховного процесу певного навчального закладу, у якому проводяться заняття. Їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Окрім того, вони беруть участь у самоврядуванні спортивної секції (гуртка) хортингу, самостійно організовують чергування у групі з робочих питань, пов'язаних з підтримкою чистоти і порядку у спортивному залі і підсобних приміщеннях, підтримують свідому дисципліну і традиції хортингу.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.