Зміст спортивної підготовки у спортивній секції (гуртку) хортингу

До спортивної підготовки у спортивній секції (гуртку) хортингу входять: фізична, технічна, психічна, тактична, теоретична та інтегральна підготовки.

Фізичну підготовку поділяють на:

- загальну фізичну підготовку (ЗФП), яка спрямована на підвищення загальної працездатності;

- допоміжну фізичну підготовку (ДФП), яка скерована на розвинення координаційних здібностей, швидкості реакції на об'єкт, що рухається, розширення можливостей передбачення (щодо напрямку атаки та інших дій суперника);

- спеціальну фізичну підготовку (СФП), спрямовану на розвинення спеціальних фізичних якостей;

- функціональну фізичну підготовку (ФФП), яка забезпечує "виведення" спортсменів хортингу на високі обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень.

У технічній підготовці виділяють:

- ударну і блокуючу техніку рук;

- ударну і блокуючу техніку ніг;

- техніку стійок і захватів;

- техніку виведення з рівноваги;

- техніку збереження рівноваги;

- техніку кидків із стійки;

- техніку контрприйомів.

- техніку падіння;

- техніку в положенні партеру або лежачи;

До психологічної підготовки входять:

- базова - психічне розвинення, освіта й навчання;

- тренувальна - формування значущих мотивів та сприятливого відношення до тренувальних завдань і навантажень;

- змагальна - формування стану оптимальної бойової готовності (ОБГ), здібності до уважності та мобілізації.

Тактична підготовка може бути:

- індивідуальною - складання плану проведення бою, змагання;

- груповою - добір та розставлення спортсменів хортингу у команді, тактика боротьби;

- командною - формування команди, визначення командних та особистих завдань у командних змаганнях.

При цьому розрізнюють такі види тактики:

- тактика проведення технічної дії (у стійці, партері або лежачи);

- тактика проведення двобою з суперником;

- тактика проведення турніру.

Теоретична підготовка - формування у спортсменів хортингу спеціальних знань, потрібних для успішної діяльності в хортингу. Може здійснюватися у ході практичних занять та самостійно.

Інтегральна підготовка "обкатка" спрямована на придбання змагального досвіду, підвищення стійкості до змагального стресу і надійності виступів. Може здійснюватися у процесі змагань і модельних тренувань.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.