Принципи спортивної підготовки у спортивній секції (гуртку) хортингу

Навчально-тренувальні завдання у спортивній секції (гуртку) хортингу вирішуються на засадах реалізації трьох груп принципів:

- загальнопедагогічних (дидактичних) - виховного навчання, свідомості та активності тих, хто займається, наочності, систематичності, доступності та індивідуалізації, міцності та прогресування;

- спортивних - спрямованості до вищих досягнень, спеціалізації та індивідуалізації, єдності усіх видів підготовки, безперервності та циклічності тренувального процесу, поступовості підвищення вимог, хвилеподібності динаміки навантажень;

- методичних:

а) випередження - випереджаюче щодо технічної підготовки розвинення фізичних якостей, раннє опанування складних елементів техніки, створення перспективних комбінацій хортингу;

б) універсальності - формування ефективної техніки нападу і захисту в боротьбі стоячи та лежачи;

в) домірності - оптимальний та збалансований розвиток фізичних якостей;

г) сполученості - пошук засобів, які б дозволяли вирішувати водночас декілька завдань, наприклад поєднувати технічну і фізичну підготовки;

д) надмірності - застосування тренувальних навантажень, які перевищують у 2-3 рази змагальні, опанування нестандартних, ризикованих технічних елементів і комбінацій, що ставлять суперника у безвихідь;

є) моделювання - широке використання різних варіантів моделювання змагальної діяльності в тренувальному процесі;

ж) централізації - підготовка найбільш перспективних спортсменів на центральних зборах із залученням до роботи з ними кращих спеціалістів.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.