Перший етап - посвячення в хортинг (6 – 8 років) - етап початкової підготовки

1. Зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток форм і функцій організму учнів.

2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення спеціальних фізичних якостей.

3. Спеціальна рухова підготовка - розвинення здібності відчувати і диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на об'єкт, що рухається, та антиципації.

4. Початкова технічна підготовка в хортингу - опанування підготовчих, підвідних і найпростіших базових елементів стійки та партеру.

5. Формування у дітей сталого інтересу до занять спортом взагалі та хортингу зокрема.

6. Опанування мінімальних теоретичних знань з хортингу, засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту.

7. Вивчення та удосконалення ритуалу хортингу.

8. Опанування програми 1 - 2 - 3 ранку (першого учнівського рівня хортингу).

 

Таблиця 2

Основні завдання та основні засоби

етапу посвячення в хортинг юних спортсменів 6 – 8 років

 

Основні завдання

Основні засоби

Виявлення здібних учнів та їх попередній відбір для занять хортингом. Виховання зацікавленості до занять спортом, працьовитості та дисциплінованості.

Теоретичні заняття. Тестування. Вправи для розвитку фізичних якостей, зміцнення опорно-рухового апарату, формування рухових навичок і вмінь.

Всебічна фізична підготовка та оволодіння основами техніки хортингу. Розвиток швидкісно-силових можливостей. Розвиток функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем. Залучення до змагальної діяльності.

Спеціально-допоміжні вправи для розвитку ведучих якостей та функціональних можливостей організму. Виконання вимог з ЗФП та СФП. Змагальна діяльність.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.