Другий етап - загальне удосконалення (8-12 років) етап попередньої базової підготовки юних спортсменів хортингу

1. Зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток форм і функцій організму учнів.

2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення спеціальних фізичних якостей.

3. Удосконалення спеціально-рухової підготовки - розвинення здібності відчувати та диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на об'єкт, що рухається, та антиципації.

4. Поглиблена і домірна спеціальна фізична підготовка - сприятливий віковий період для розвитку спритності, гнучкості, швидкості.

5. Початкова функціональна підготовка - опанування середніх тренувальних навантажень.

Базова технічна підготовка - опанування базової техніки хортингу в стійці та партері.

Базова психічна підготовка - психологічна освіта та навчання.

8. Початкова теоретична і тактична підготовка.

9. Постійна участь у дитячих змаганнях.

10. Опанування програм:

11 - 12 років - 4 - 5 ранк хортингу (2-й юнацький розряд).

Таблиця 3

Основні завдання та основні засоби

етапу попередньої базової підготовки юних спортсменів

 

Основні завдання

Основні засоби

Виявлення здібних учнів та їх попередній відбір для занять хортингом. Виховання зацікавленості до занять спортом, працьовитості та дисциплінованості.

Теоретичні заняття. Тестування. Вправи для розвитку фізичних якостей, зміцнення опорно-рухового апарату, формування рухових навичок і вмінь.

Всебічна фізична підготовка та оволодіння основами техніки хортингу. Розвиток швидкісно-силових можливостей. Розвиток функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем. Залучення до змагальної діяльності.

Спеціально-допоміжні вправи для розвитку ведучих якостей та функціональних можливостей організму. Виконання вимог з ЗФП та СФП. Змагальна діяльність.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.