Четвертий етап – підготовка до вищих досягнень (16 – 17 років і старші)

1. Подальше удосконалення спеціальної фізичної підготовленості.

2. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опробування та опанування максимальними тренувальними навантаженнями, які в 2 рази перевищують змагальні.

3. Удосконалення базової та індивідуальної техніки ведення двобою хортингу, напрацьовування своїх улюблених прийомів двобою у бойовій ситуації стоячи та лежачи, досягнення стабільного рівня надійності виступів.

4. Розкриття індивідуальних можливостей спортсменів.

5. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення стійкого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.

6. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.

7. Досягнення високих спортивних результатів, набирання високого рівня змагальної готовності (12-14 змагань на рік).

8. Опанування програм:

16 - 17 років і старші - 1 - 3 інструкторський ранк хортингу (кандидат у майстри спорту), майстер спорту.

Таблиця 5

Основні завдання та основні засоби

етапу підготовки до вищих досягнень

 

Основні завдання

Основні засоби

Розвиток спеціальних фізичних якостей хортингіста швидкісно-силових, швидкісних, спеціальної витривалості. Вдосконалення в базовій техніці та тактиці двобою в стійці і партері. Вдосконалення всебічного фізичного розвитку.

Теоретичні заняття згідно з програмою.  Вправи для вдосконалення фізичних якостей хортингіста (біг на 10 - 60 метрів, стрибки у довжину та висоту, акробатичні вправи, вправи для розвитку гнучкості, зміцнення опорно-рухового апарату).

Підвищення фізичної працездатності на основі поступового підвищення обсягу тренувальних навантажень.

Вправи для розвитку спеціальної витривалості хортингіста та підвищення фізичної працездатності (здібність технічно виконувати захисні та атакуючі елементи хортингу, вправи для підготовки ударної техніки з визначеною інтенсивністю і амплітудою).

Навчання тактиці змагальної підготовки. Вдосконалення змагальної діяльності. Вдосконалення вольових якостей хортингіста, наполегливості, самостійності, дисціпліни.

Вправи на розвиток загальної витривалості (біг на 500 - 1000 метрів, плавання 200 - 500 метрів, веслування 1 - 2 км, біг на ковзана 1 км, довгочасні учбові поєдинки 30 % контакту). Індивідуальні заняття з урахуванням фізичних, технічних та функціональних можливостей. Підвищення тактичної майстерності ведення двораундового двобою, вміння успішно використати залікові технічні поєдинки на змаганні. Змагання зі спеціальної та загальної фізпідготовки. Виконання вимог з фізичного розвитку, фізичної, базової технічної та теоретичної підготовки в хортингу.

 
"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.