Етап підготовки до вищих досягнень старші 17 років

1. Подальше удосконалення спортивної майстерності.

2. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опанування максимальних тренувальних навантажень, які в З рази перевищують змагальні.

3. Удосконалення базової нестандартної індивідуальної техніки, шліфування "коронних" прийомів у боротьбі стоячи та лежачи, досягнення високого рівня надійності виступів.

4. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей борців.

5. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.

6. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.

7. Досягнення максимально можливих спортивних результатів, підтримання високого рівня змагальної готовності (12-14 змагань на рік).

8. Опанування програм:

старші 17 років - 1 - 2 майстерський ранк хортингу (КМС, майстер спорту).

 

Таблиця 6

Основні завдання та основні засоби

етапу підготовки до вищих досягнень (старші 17 років)

 

Основні завдання

Основні засоби

Завершення побудови бази загальної та спеціальної фізичної підготовки (ЗФП та СФП) до рівня вищих спортивних досягнень.

Теоретичні заняття за спеціальною програмою.  Вправи для розвитку основних фізичних якостей хортингіста до рівня спортивної майстерності.

Розвиток спеціальних фізичних якостей хортингіста. Вдосконалення в техніці ведення двобою в першому та другому комплексних раундах хортингу, надійності їх виконання в умовах змагань.

Вправи для розвитку спеціальної витривалос-ті хортингіста та підвищення фізичної праце-здатності (здібність технічно виконувати захисні та атакуючі елементи хортингу, впра-ви для підготовки ударної техніки з визначе-ною інтенсивністю і амплітудою).

Навчання тактиці змагальної підготовки. Вдосконалення змагальної діяльності. Вдосконалення вольових якостей хортингіста, наполегливості, самостійності, дисципліни.

Вправи із засобів ОФП і СФП для подальшого розвитку спеціальних фізичних якостей, спрямованих на вдосконалення спортивної майстерності хортингістів, технічної підготовки.

Підвищення обсягу та інтенсивності навантаження у спеціальній підготовці. Диференційоване силове і швидкісно-силове тренування з урахуванням індивідуальних особливостей.

Виконання психолого-педагогічних тестів з метою розвитку впевненості в своїх силах та цілеспрямованості в виконанні поставлених завдань: вдосконалення тактичної майстерності, вміння на різних змаганнях демонструвати свою кращу спортивну форму, використовувати напрацьовані на тренуваннях коронні прийоми двобою.

Продовження роботи по вихованню почуття відповідальності перед колективом за свій виступ.

Вправи для всебічного фізичного розвитку з урахуванням спеціальної підготовки (біг на 10 - 60 метрів, стрибки у довжину та висоту з місця, штовхання кулі, кидання гирі перед собою, за спину, нахил з навантаженням та інші). Спортивні ігри: волейбол, ручний м'яч, настільний теніс.

Досягнення високої майстерності та стабільності виступів на офіційних змаганнях.

Виконання вимог з фізичної, функціональної, спортивно-технічної, теоретичної підготовки для оцінки рівня спортивної майстерності.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.