Організаційно-методичні вказівки

       Навчально-тренувальний процес в хортингу будується з урахуванням вікових особливостей спортсменів, які займаються.

       У віці 6-9 років умовні рефлекси слабкі, рухи не мають координаційної виразності, реакції на незнайомі команди вповільнені. Фізичні зусилля поверхневі. Зосередженість на повторюваних рухах відсутня. Увага розсіяна.

       Фізичний розвиток у даному віці варто проводити у формі гри. Особливо важливим є підтримка на уроці емоційно-позитивної атмосфери.

       У віці 11-13 років умовні рефлекси в дітей мають стійкість, рухи стають точніше, швидше, поліпшується процес автоматизації, але повністю формування функцій центральної нервової системи не завершене й триває в більше старшому віці.

       У 14-15 років розвиваються якості, пов'язані з різними формами витривалості й сили. За показниками обміну речовин i енерготрат організм 14­-15 літнього підлітка ще не підготовлений до виконання навантажень, рівних навантаженням дорослого спортсмена.

       У віці 16-18 років більшість функцій організму перебувають у періоді останнього етапу розвитку. За багатьма показниками розвиток організму юнака наближається до розвитку дорослої людини. У цьому віці рекомендується виконання фізичних навантажень великої інтенсивності.

       Теоретичні заняття проводяться у формі бесід i лекцій. Теми навчального плану рекомендується ілюструвати конкретними прикладами. Для вивчення тем гігієни, лікарського контролю й фізіологічних основ тренування необхідно залучати лікаря.

       У старших групах розбирається техніка складних технічних i тактичних дій

з використанням показників біомеханіки, фізіології, анатомії.

       При проведенні практичних занять у молодших групах уроки проводять переважно ігровим методом при ретельному спостереженні за дозуванням навантаження.

       Протягом усього процесу навчання й тренування багато уваги повинне приділятися страховці й самостраховці.

       Навчання прийомам необхідно проводити в обидва боки.

       3аняття в спортивному залі необхідно сполучити із заняттями на повітрі. Навчально-тренувальні заняття проводяться у формі уроку.

       Урок складається із трьох частин: підготовчої, основної, заключної.

       Тренер разом з лікарем здійснює контроль над впливом навантажень, періодичністю роботи й відпочинку, обсягом i інтенсивністю тренувальних занять.

       Наприкінці кожного року спортсмени, які займаються, виконують контрольні випробування по фізичних якостях, техніці, тактиці, теорії.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.