Періоди спортивної підготовки

Основний принцип побудови роботи у навчально-тренувальних групах - послідовність у процесі навчання і тренування за умов ретельного вибору засобів для вирішення конкретних завдань, дотримання вимог індивідуального підходу і вивчення особливостей кожного учня.

Річний план тренування будується на засадах календаря спортивних змагань та адаптивних можливостей організму, що визначають закономірності спортивної форми.

Провідна тенденція програми - навчання, яке полягає в опануванні юними спортсменами багатогранного технічного арсеналу засобів у двох різних раундах комплексного двобою хортингу, досягнення більш високого рівня спеціальної фізичної підготовленості на всіх подальших етапах.

Показниками роботи спортивної секції з хортингу є виконання програмних вимог за рівнем підготовленості учнів, визначених у кількісно-якісних показниках відповідно до рівня підготовки.

Навчальний процес у кожній групі хортингу планується на основі навчального плану, даної Програми, кваліфікаційних вимог Української Федерації Хортингу й річних графіків розрахунку навчальних годин.

Навчальним планом передбачаються теоретичні й практичні заняття. На теоретичних заняттях вивчаються питання з анатомії, фізіології, психології, гігієні, лікарського контролю, методики навчання й тренування із загальної і спеціальної фізичної підготовки, вивчення й удосконалювання техніки й тактики хортингу, інструкторської й суддівської практики, з підготовки до атестаційних вимог ранк-тестів Української Федерації Хортингу. Кожному виду підготовки приділяється певна кількість годин.

Інструкторську й суддівську практику спортсмени проходять на навчально-тренувальних заняттях в спортивному клубі і на календарних змаганнях Української Федерації Хортингу.

Процес ставлення спортивної форми, як оптимальної готовності хортингіста до виступу на змаганнях, відбувається за наступними фазами:

- фаза створення передумов та становлення спортивної форми;

- фаза тимчасового збереження спортивної форми;

- фаза тимчасової втрати спортивної форми.

Це відбивається у розподілі річного циклу на три періоди (макроцикли) тренування(крім групи початкової підготовки):

-  підготовчий період;

- змагальний період;

- перехідний період (відновлюючий).

Підготовчий період (серпень-листопад)

Підготовчий період поділяється на два етапи:

- загально-підготовчий;

- спеціально-підготовчий.

Загально-підготовчий етап складається з двох мезациклів:

- втягуючий мезоцикл;

- базовий мезоцикл.

У втягуючому мезоциклі зміст тренування підпорядкований переважно основному завданню - поступово підводити організм спортсменів хортингу до напруженої тренувальної роботи.

В базовому мезоциклі зміст тренування має бути спрямований на закладання фундаменту майбутньої спортивної форми - підвищення рівня розвитку сили, швидкості, витривалості, швидкісно-силових якостей, спритності, технічного рівня, техніко-тактичних дій тощо.

Спеціально-підготовчий етап поділяється також на два мезоцикли:

- контрольно-підготовчий мезоцикл;

- передзмагальний мезоцикл.

В контрольно-підготовчому мезоциклі поєднується тренувальна робота з участю в контрольно-тренувальних змаганнях.

У передзмагальному мезоциклі зміст тренувального процесу полягає у набутті спортсменами хортингу первинної спортивної форми, яка у подальшому буде вдосконалюватися.

Завдання: зміцнення здоров'я спортсменів, поліпшення загальної фізичної підготовленості, вивчення базової техніки й тактики хортингу, удосконалення вольових якостей, підготовка до атестаційних вимог на кваліфікаційний ступінь - ранк хортингу для даної вікової групи, теоретична підготовка.

Тривалість періоду для груп спортивного вдосконалювання - 2-3 міс.

Змагальний період (грудень-травень)

Завдання: подальший розвиток фізичних, вольових якостей і психічної підготовленості, вивчення й удосконалювання базової техніки й тактики хортингу, досягнення високого рівня тренованості, спеціальна підготовка до участі в змаганнях, придбання інструкторських і суддівських навичок. Тривалість періоду для навчально-тренувальних груп 5-6 міс., для старших груп спортивного вдосконалення 6-7 міс.

У змагальному періоді застосовуються мезоцикли двох типів - змагальні та проміжні.

Змагальні мезоцикли включають підготовку до змагань, участь у змаганнях та відновлення.

Проміжний мезоцикл передбачається між змагальними і будується як підтримуючий.

Перехідний мезоцикл починається після закінчення змагань. У цьому мезоциклі здійснюється поступове зниження навантажень за обсягом та інтенсивністю.

Перехідний період (відновлюючий) - (червень-липень)

Завдання: зниження навантаження - активний відпочинок, підтримка досягнутої загальної й спеціальної фізичної підготовленості. Активне використання впливу зовнішніх факторів середовища у відновлюючих, загальнорозвиваючих заняттях (сонце, повітря, вода).

Проведення спортивно-оздоровчих та навчально-методичних виїзних таборів.

Тривалість - 1-2 місяця.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.