Структура побудови мікроциклів

Структура побудови мікроциклів залежить від таких чинників:

- конкретних завдань на даний період тренування;

- особливостей етапів та періодів підготовки;

- стану спортивної та функціональної форми спортсменів-хортингістів;

- техніко-тактичної підготовки спортсменів;

- потреби повторно застосовувати вправи різної спрямованості за умов оптимального зв'язку між ними;

- загального режиму навчальної, тренувальної та змагальної діяльності хортингістів;

- кліматичних умов тощо.

Найсуттєвішим та об'єктивним чинником є взаємодія процесів стомлення та відновлення, які відбуваються в організмі хортингістів і обумовлюють чергування навантаження і відпочинку, а також зміни величини та характеру навантаження у мікроциклі.

Незважаючи на велику кількість умов, які впливають на структуру побудови мікро- і мезоциклів, при розподілі навантаження в окремому занятті слід ураховувати такі загальні принципи:

- повторність застосування навантаження;

- поступовість підвищення навантаження;

- хвилеподібність розподілу навантаження.

Оцінка тренувальних занять за навантаженнями залежить від їх змісту, тривалості та інтенсивності.

Велике навантаження - заняття, яке триває 2-3 години з щильністю до 90 % та високою інтенсивністю.

Фізичну підготовку такого заняття складають такі вправи: швидкісні для розвитку загальної та спеціальної витривалості до двобоїв у хортингу, силові. Всі вони виконуються з високою інтенсивністю і великою кількістю повторень.

З технічної підготовки до нього входять спеціальні вправи, які виконуються з максимальною (колограничною) швидкістю і значними переміщеннями та кількістю ударних і кидкових атак.

Тактична підготовка - це вправи понадзмагальної насиченості: навчальні двобої та ігрові спеціальні двобої (постійне переміщення, двобій без ударів, двобій без боротьби, двобій з ударами тільки у тулуб, двобій без ударів із закритими очіма, з обмеженою кількістю дотиків тощо), двобій у зменшеному майданчику, двобій без пересувать. Спеціальні тренування та товариські зустрічі характеризуються великими навантаженнями.

Середнє навантаження - заняття тривалістю 1,5 - 2 години з середньою щильністю та помірною інтенсивністю.

До фізичної підготовки включаються вправи на спритність, силу (з достатнім інтервалом відпочинку) та витривалість (кроси середньої дистанції, двобої 30 % від повного контакту та навантаження).

Технічна підготовка - вправи на вдосконалення техніки (кидкової у стійці, больових та задушливих атак у партері, ударна техніка у середній рівень).

Тактична підготовка - вправи для вивчення нових комбінацій атак, навчальні двобої, ігрові вправи хортингу, СФП з виконанням комбінацій "удар-кидок", "удар-перевод у партер" у парі з партнером тощо.

Мале навантаження - заняття тривалістю 45 - 90 хвилин зі зменшеною інтенсивністю.

Фізична підготовка - вправи для загального розвитку на гнучкість та координацію.

Технічна підготовка - вправи для вдосконалення техніки хортингу без одноборств, напрацювання ударів по повітрю, гімнастичні та кидкові вправи у повільному темпі з партнером тощо.

Тактична підготовка - вправи у розслабленій боротьбі, двобої з малими швидкостями, двобої з відкриванням атакуючих місць, легкі двобої без блокування, виходи з партеру у стійка, виходи з задушливих захватів тощо.

Розподіл тренувальних навантажень за рівнем та класифікацією засобів, які використовуються, в деякій мірі умовний. Більш об'єктивна оцінка величини навантаження можлива за біологічними зрушеннями, які відбуваються в організмі хортингістів. У старших навчально-тренувальних групах і групах спортивного вдосконалення доцільно величину навантаження визначати за показником частоти серцевих скорочень (ЧСС).

Трьом рівням навантаження відповідають такі пульсові зони:

Велике навантаження - понад 14500 серцевих скорочень;

Середнє навантаження - понад 8000-14500 серцевих скорочень;

Мале навантаження - до 8000 серцевих скорочень.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.