Базові технічні елементи. Основи техніки й тактики хортингу

       Удари. Блоки. Стійки й пересування. Технічні дії в стійці і партері.

       Основні принципи техніки хортингу: концентрація, хльосткість, використання маси власного тіла й маси супротивника, сила інерції. Стійка й стійкість, центр ваги й висота центру ваги, площа опори. Положення тулуба при захисті, при атаці. Позиції та дії в партері.

       Техніка атак - удари різними частинами тіла, позначення, поштовхи, захвати, кидки, боротьба в стійці, боротьба в партері, больові прийоми в стіці і в партері, задушливі прийоми в стійці і в партері. Облудні рухи в стіці і в партері. Перехід від ударної атаки до кидкової.

       Техніка захисту: відходи з лінії атаки, відхід (розрив дистанції), підхід (скорочення дистанції), тверде відбивання, відведення атаки, дії попередження, блоки, прихвати, підставки.

       Дистанція. Підбір атакуючих дій відповідно дистанції до суперника. Робота в клінчі.

       Одиночні техніки, комбінаційні техніки. Техніки в русі. Підвищення технічної підготовленості методом вивчення й удосконалювання в формах хортингу (обов'язкових комплексних технічних вправах "Міжнародної спортивної програми хортингу").

       Шляхи збільшення ефективності прийомів. Способи вдосконалювання в прийомах. Параметри техніки. Активність, ефективність, результативність, варіативність, різнобічність.

       Визначення тактики. Види тактики: наступальна, оборонна, сполучення наступальної й оборонної. Зміст етапів процесу становлення тактики (збір інформації, аналіз обстановки, розрахунок сил, ухвалення рішення, реалізація, кінцеві дії). Різниця техніки 1-го і 2-го раундів.

       Види тактичної підготовки: придушення, маскування, маневрування, переводи в партер.

       Тактична підготовка бійця. Уміння вибирати й створювати зручне положення для нападу й захисту. Використання дій, що підводять, і методів переміщення в сполученні з атакою й захистом. Робота на краю хорту, в куті хорту, контроль центру хорту. Заборонені дії в хортингу.

       Тактика виступу на змаганнях з хортингу. Система проведення змагання, масштаб змагання. Мета й завдання змагання. Відновлення, та поведінка учасника в перерві між раундами.

       Тактика ведення поєдинку: складання тактичного плану ведення двобою з урахуванням умов змагань, підготовленості суперників і своїх можливостей, коректування плану, реалізація плану. Досягнення спортивної мети. Відношення до перемоги, поразки. Тактична поведінка.

       Основи методики навчання й тренування спортсмена в хортингу.

       Виховне значення навчання. Взаємозв'язок виховання й навчання. Роль колективу у вихованні й навчанні. Завдання навчання й тренування (знання, уміння, навички).

       Принципи навчання: свідомість, активність, наочність, систематичність, послідовність, доступність, міцність.

       Навчання й тренування як єдиний педагогічний процес.

       Методи рішення завдань навчання. Повідомлення знань, вироблення вмінь, формування навичок.

       Методи розучування. Розучування прийомів цілісне і вроздріб.

       Шляхи усунення помилок в базовій техніці двобою в стійці і партері.

       Методи тренування: методи повторюваних умов і варіювання умов.

       Методи перевірки знань, умінь, навичок: опитування, виконання, участь у змаганнях. Поточна й періодична перевірка. Форми організації занять, урок, позаурочні індивідуальні заняття. Групові заняття в спортзалі та на повітрі.

       Урок як основна форма організації й проведення навчально-тренувального процесу. Побудова уроку і його зміст для різних вікових груп. Поняття про фізіологічні навантаження на уроках і відновлення. Поділення групи на робочі пари при проведенні навчальних двобоїв.

       Крива навантаження й відновлення, принципи повторності, поступовості збільшення навантажень. Особливості побудови навчально-тренувальних занять перед змаганням. Методи збереження спортивної форми. Послідовність вивчення основних технічних дій - ударів, блоків, контрприйомів, комбінацій, обов'язкової комплексної техніки - форм хортингу. Підготовка показових програм хортингу. Колективне багаторазове повторення базових технічних дій.

       Особливості побудови занять із юнаками й дітьми, дівчинками та жінками.

       Засоби тренування: загальнорозвиваючі вправи, вправи зі снарядами й на снарядах. Відпрацьовування технічних дій із тренувальним мішком (груша). Методика роботи із твердими й м'якими набивними мішками (грушами), з партнером. Принципи самовдосконалення техніки.

       Вправи для розвитку спеціальних груп м'язів. Спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей, навчально-тренувальні поєдинки: тренувальні, змагальні, контрольні вправи з інших видів спорту. Вправи для напрацьовування кидків в стійці, больових прийомів в партері.

       Методика проведення аналізу технічної й тактичної майстерності спортсмена хортингу.

       Роль круглорічного тренування в підвищенні спортивної майстерності й збереження спортивної форми продовж навчально-тренувального року.

       Загальна й спеціальна фізична підготовка в хортингу.

       Спрямованість загальної й спеціальної фізичної підготовки на спортивний результат.

       Загальна фізична підготовка як основа розвитку фізичних якостей, здатностей, рухових функцій спортсмена й підвищення спортивної працездатності.

       Характеристика засобів, що рекомендуються, і вправ для підвищення рівня загальної фізичної підготовленості й розвитку рухових якостей на різних етапах підготовки.

       Характеристика вимог до розвитку рухових якостей і засобів для вдосконалювання сили, швидкості, витривалості, спритності й координації рухів в спортивному тренуванні.

       Спеціальна фізична підготовка і її місце в тренуванні спортсмена комплексного двобою.

       Коротка характеристика застосування засобів спеціальної фізичної підготовки спортсмена комплексного двобою хортингу для різних вікових та статевих груп. Засоби й методи оцінки стану й динаміки розвитку загальної й спеціальної фізичної підготовленості різних груп.

       Планування тренувального процесу.

       Мета й завдання планування. Перспективне, поточне, оперативне планування. Перспективний план. Періодизація тренувального процесу. Підготовчий, змагальний, перехідний періоди. Тренувальні цикли і їхній зміст. Річний план тренування і його зв'язок з календарем спортивних змагань. Планування тренувальних занять. Дозування навантажень. Обсяг і інтенсивність навантажень. Індивідуальний тренувальний план. Графік тренувальних занять спортсмена хортингу. Особистий щоденник тренувань. Сполучення тренування в хортингу з іншими видами спорту й боротьби.

       Короткі відомості про фізіологічні основи тренування.

       М'язова діяльність як необхідна умова фізичного розвитку.

       Тренування як процес формування рухових навичок.

       Фази формування рухових навичок.

       Коротка характеристика фізіологічного механізму розвитку рухових якостей.

       Взаємодія рухових і вегетативних функцій.

       Фізіологічне обгрунтування принципів повторності, поступовості, різнобічності й індивідуалізації в процесі тренування.

       Причини зниження працездатності. Відновлення працездатності організму.

       Сполучення навантаження й відпочинку.

       Облік показників динаміки відновлення при плануванні тренувальних циклів. Фізіологічні показники тренованості.

       Психологічна й морально-вольова підготовка в хортингу.

       Виховання морально-вольових якостей у процесі занять спортом. Свідомість, дисциплінованість ініціативність працьовитість, почуття колективізму. Повага до старших, сміливість, витримка, рішучість, наполегливість, розуміння етикету хортингу.

       Виховання принциповості, стійкості, пунктуальності, чесності, товариства. Умови виховання морально-вольових якостей: правильна побудова занять, змагань, режиму, вимогливість тренерів, суддів, колективу спортсменів, заохочення правильних дій, розбір причин неправильних вчинків.

       Поняття про психологічну підготовку в хортингу. Створення правильної мотивації. Підтримка мотивації. Індивідуальний підхід до спортменів.

       Методи психологічної підготовки. Психологічна саморегуляція й підготовка до змагань. Аутотренінг.

       Організація й проведення змагань.

       Програма змагань. Положення про змагання. Підготовка місць змагань. Інформація про хід змагань. Відкриття й закриття змагань. Учасники змагань. Вікові групи. Нагородження. Присвоєння спортивних розрядів. Вагові категорії. Обов'язки й права учасників.

       Представники команд. Оформлення й подача заявки на змагання. Мандатна комісія.

       Медична допомога на змаганнях. Заходи попередження травм. Устаткування аптечки.

       Склад суддівської колегії. Права й обов'язки кожного із членів суддівської колегії. Страхування відповідальності учасників змагань. Допуск лікаря до продовження поєдинку.

       Розбір правил суддівства змагань. Оцінка дій і технік, визначення «пів-балу», «один бал», «явна перевага», «ногдаун», «нокаут», відмова від продовження бою, дострокове припинення. Зауваження. Попередження. Дискваліфікація. Заборонені техніки. Неспортивне поводження.

       Документи змагань: заявка на участь, протокол зважування, протокол ходу змагань.

       Опротестування неправомочних дій суддів. Порядок складання пар по колах.

       Місця навчально-тренувальних занять та проведення спортивних змагань з хортингу.

       Пристрій і устаткування тренувального залу для занять хортингом.

       Освітлення, підлога, фарбування, вентиляція, температура. Хорт - змагальний майданчик для проведення двобоїв з хортингу. Розміщення суддівських стільців, столу головного cудді. Підсобні приміщення. Кімната для представників та суддів. Гігієнічний стан роздягалень.

       Спортивний одяг, взуття (хортовка, бійцівські шорти, протектори, захист паху, рукавички, шоломи, капа) і догляд за ними. Офіційний костюм судді, представника, тренера на змаганні.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.