Навчальні форми (комплекси) кваліфікаційної програми хортингу

       Всі форми хортингу розроблені відповідно до "Міжнародної Кваліфікаційної Програми Хортингу" виконуються в бойовій стійці, а при переміщеннях використовуються базові повороти та перехідні стійки. Форми виконуються під рахунок та самостійно, всі вони починаються з основної стійки етикету та закінчуються також основної стійкою етикету. Захисні форми починаються кроком правої ноги назад з блоком. Атакуючі форми починаються кроком лівої ноги вперед з ударом.

В програмі кожного учнівського рівня включено одну захисну та одну атакуючу форму.

Прості навчальні форми першого учнівського рівня (синій відмітний колір) виконуються на 8 рахунків.

Навчальні форми другого учнівського рівня (жовтий відмітний колір) виконуються на 16 рахунків.

Навчальні форми третього учнівського рівня (коричневий відмітний колір) виконуються на 24 рахунки.

Навчальні інструкторські форми (чорний відмітний колір) виконуються на 32 рахунки.

Цифрами позначається рахунок. Кожний рахунок в учнівських та інструкторських формах починається з правильно сформованої бойової стійки (стартове положення розроблених спарингових комбінацій, з яких складаються всі навчальні форми хортингу).

 

9.10.1. Загальна характеристика

 

1. Форма - послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових комбінацій хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення двобою з одним або декількома суперниками. Форми (від слова "формувати") сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання.

2. Вивчення форм у навчально-тренувальному процесі юних спортсменів проводяться з метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних базових форм учасниками змагання. Принцип навчання хортингу на основі форм полягає в тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає своє тіло до певного способу рухів, які тренуваннями виводить на підрозумовий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію двобою, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і самостійно на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням форм.

 

9.10.2. Класифікація форм навчальної програми хортингу

 

По змісту використання всі програмні форми окрім показових поділяються на захисні  і атакуючі. Всього існує 6 захисних, 6 атакуючих форм.

По складності виконання та поступовості вивчення існує 12 комплексних форм.

Кожна форма хортингу має свою скорочену позначку згідно її назви і призначення (наприклад - "МА" - майстерська атакуюча), та порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у Положенні про змагання.

 

Кваліфікаційне поділення форм по розділах: прості базові, складні базові і вищі форми: 

 

Розділ "Прості базові форми" має шість форм (3 захисні  і 3 атакуючі):

 

1. Форма "Перша захисна" /1З/, виконується під рахунок і самостійно.

2. Форма " Перша атакуюча" /1А/, виконується під рахунок і самостійно.

3. Форма "Друга захисна" /2З/, виконується під рахунок і самостійно.

4. Форма " Друга атакуюча" /2А/, виконується під рахунок і самостійно.

5. Форма "Третя захисна" /3З/, виконується під рахунок і самостійно.

6. Форма "Третя атакуюча" /3А/, виконується під рахунок і самостійно.

 

Розділ "Складні базові форми" має чотири форми (2 інструкторські  і 2 майстерські):

 

7. Форма "Інструкторська захисна" /ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.

8. Форма "Інструкторська атакуюча" /ІА/, виконується під рахунок і самостійно.

9. Форма "Майстерська захисна" /МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.

10. Форма "Майстерська атакуюча" /МА/, виконується під рахунок і самостійно.

 

Розділ "Вищі форми" має дві форми:

 

11. Форма "Вища захисна" /ВЗ/, виконується без рахунку.

12. Форма "Вища атакуюча" /ВА/, виконується без рахунку.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.