Принципи та критерії оцінки якості виконання форм

В загальну оцінку якості виконання форм включаються такі принцими:

- додержання етикету хортингу;

- знання техніки, темп техніки ("рівень техніки");

- моменти напруження сили ("концентрація сили");

- контроль дихання.

1. Додержання етикету хортингу (поведінка на хорті - місці виконання, майданчику).

Тренер-викладач слідкує за правильністю виходу спортсмена на хорт,  знанням спортсменом назви заданої форми, реагуванням на зауваження (якщо такі мають місце), виконанням загальноприйнятих вітань, виходом з території майданчика.

2. Знання техніки (геометрія та рівновага стійок, статичні положення, траекторія та амплітуда руху кінцівок при блокуваннях та нанесенні ударів, додержання рівнів атак).

Тренер-викладач оцінює впевненість виконання базових рухів (ударів, блоків, переміщень), послідовність кроків при виконанні певної форми, статичні положення кінцівок при виконанні окремих дій, правильність формування ударних частей кінцівок.

3. Темп техніки (зміна швидкостей при виконанні імітувань захисту і атаки).

Тренер-викладач оцінює здатність учня змінювати темп технік, контролювати низькі і високі моменти форми, находити і балансувати моменти швидкості та повільності технічних дій.
4. Моменти напруження сили (зміна напружень при виконанні імітувань захисту і атаки).

Тренер-викладач оцінює здатність учня змінювати моменти напруження і концентрації сили при переході від захисної до атакуючої техніки, виконувати рухи швидко та повільно в розслабленому та напруженому стані, здатність демонструвати високі напруження, якими спортсмен володіє, досягаючи найвищої відмітки в необхідних крапках фокусування енергії.
5. Контроль дихання (координація вдохів і видихів при виконанні імітувань захисту і атаки).

Тренер-викладач оцінює правильність дихання спортсмена відносно до темпу рухів і моменту напруження сили при виконанні форм, його аналіз відносно правильного вибору часу для вдоху та видиху, загальну координацію затримання, різких та повільних видихів дихання на протязі виконання всіх завданих технік певної форми.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.