ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС, ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ, 9-10 РОКІВ)

Таблиця 16

Орієнтовний план-графік річного циклу підготовки для груп четвертого класу секції (гуртка) хортингу, груп попередньої базової підготовки, другий рік навчання (9-10 років) - 2-3 ранк хортингу

 

Місяці

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Усього

годин

 

Зміст занять

Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 30 гогдин

Фізична культура і спорт в Україні.

Стислий огляд розвитку хортингу.

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

2,5

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попередження травм

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

Загальні засади техніки і тактики хортингу

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

9

Морально-вольове обличчя спортсмена України

-

-

2,5

-

-

-

-

2,5

-

-

5,0

Організація та місце проведення занять з хортингу

2,5

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4,5

Правила змагань та cуддівства з хортингу

-

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

-

5,0

П Р А К Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 698 годин

Загальнорозвиваючі вправи

10

8

9

8

7

7

8

7

8

8

80

Рухливі ігри загальнорозвиваючого характеру

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Рухливі ігри спеціально-прикладного характеру (ігри хортингу)

5

5

5

5

3

4

3

3

3

3

39

Навчання елементів техніки хортингу

30

30

30

26

26

26

28

28

28

28

280

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

8

Загальна фізична підготовка

6

6

4

4

4

6

5

4

4

5

48

Спеціальна фізична підготовка

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

72

Тактична підготовка ударної та кидкової атаки

12

12

8

8

10

10

9

10

10

9

98

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

5

Підготовка і складання нормативів із ЗФП та СФП

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

7

Участь у змаганнях

1

2

4

4

4

3

3

3

3

3

30

Усього годин:

728

 

Примітки: - у термін канікул проводяться спортивно-оздоровчі табори;

                - відновлювальні заходи за спеціальним планом.

.

Техніка та методика навчання для груп четвертого класу секції (гуртка) хортингу, груп попередньої базової підготовки, другий рік навчання (9 – 10 років)

 

Удосконалення бойової стійки хортингіста. Пересування, вірний захват і звільнення від нього. Рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (загальнорозвиваючого та загальнофізичного характеру з елементами техніки хортингу; естафети з вищезазначеними вимогами).

Техніка прийомів у стійці

Базові стійки:

1. Фронтальна бойова стійка /основні параметри, варіанти використання у двобої/.

Базові переміщення у двобої:

1. Скорочення дистанції /варіанти підскіків/;

2. Розриви дистанції /варіанти відскоків/.

Техніка захватів і звільнень:

1. Однойменний прямий захват передпліччя.

Техніка рук:

Блоки:

1. Внутрішній середній блок на місці й у переміщенні;

2. Зовнішній середній блок на місці й у переміщенні;

Удари:

1. Боковий удар у підборіддя на місці й у переміщенні;

2. Боковий удар в тулуб на місці й у переміщенні.

Техніка ніг:

1. Боковий удар ногою /у стегно, у тулуб, у голову/ на місці й у переміщенні.

Вивчення форм /підготовчих базових комплексів/:

1. Форма "Перша захисна" /1З/ - «First Defensive Form» /1D/, під рахунок і самостійно.

2. Форма "Перша атакуюча" /1А/ - «First Attacking Form» /1A/, під рахунок і самостійно.

Кидкова техніка:

1. Бокова підсічка під виставлену ногу: захватом руки і тулубу, двох рук; з тими ж захватами під час відступу та наступу суперника.

Захист: відставити ногу назад; перенести ногу через ногу суперника; захопити ногу суперника.

Контрприйом: бокова підсічка (перепідсічка); підхват зсередини.

2. Підсічка зсередини під однойменну п'ятку: захватом руки та тулуба; захватом руки та голови; руки в двох місцях (зап'ястя та плече) - під час наступу суперника.

Захист: збільшити дистанцію, зігнутися, перенести центр ваги назад.

Контрприйоми: бокова підсічка проти підсічки під п'ятку зсередини; виведення з рівноваги скручуванням.

З. Підсічка зсередини різнойменною п'яткою: захватом руки і тулуба, двох рук, руки і голови; руки в двох місцях (зап'ястя та плече) - під час наступу суперника.

Захист: збільшити дистанцію, зігнутися, перенести центр ваги назад.

Контрприйом: бокова підсічка проти підсічки зсередини різнойменною п'яткою.

4. Підсічка зсередини під однойменну п'ятку: захватом руки і тулуба; захватом двох рук; руки в двох місцях (зап'ястя та плече) - під час відступу суперника.

Захист: збільшити дистанцію, зігнутися, перенести центр ваги вперед.

Контрприйоми: бокова підсічка проти підсічки під п'ятку зсередини; виведення з рівноваги скручуванням.

5. Зачеп зсередини: захватом руки і тулуба; захватом руки і голови - під час відступу суперника.

Захист: тримати дистанцію; виставити одну ногу вперед, контролювати рухи. Контрприйом: бокова підсічка проти кидка зачепом зсередини.

6. Задня підсічка під п'ятку: захватом руки і тулуба; руки і голови; захватом двох рук - під час відступу суперника; заведенням.

Захист: відставити ногу назад; перенести ногу через атакуючого; захопити ногу атакуючого.

Контрприйом: підсічка зсередини п'яткою проти задньої підсічки під п'ятку.

Техніка прийомів у партері

Переводи двобою у партер:

1. Кидком та опрокидуванням;

2. З больовим захватом;

3. Із задушливим захватом.

Утримання:

1. Основне утримання збоку: із захопленням голови та руки під плече.

Захист: упертися гомілкою та передпліччям в атакуючого; перевернутися на живіт.

Виходи: сідаючи; відпихаючи голову ногою; перевертаючи через себе; зштовхуючи.

2. Варіант утримання збоку: із захватом дальнього плеча з-під руки і ближньої руки під плечем.

Захист: притиснути свої зігнуті руки та ноги до грудей, не дозволити атакуючому притиснутися грудьми до грудей і захопити руки; перевернутися на живіт.

Виходи: ривком вбік; викручуючися.

З. Утримання збоку з виключенням ближнього плеча: із захватом голови та руки в ручний замок.

Захист: упертися гомілкою та передпліччям в атакуючого; перевернутися на живіт. Виходи: сідаючи; відпихаючи голову ногою; перевертаючи через себе; зштовхуючи.

4. Утримання поперек: із захватом дальнього плеча з-під шиї та захватом ноги.

Захист: відштовхнути гомілками атакуючого; збити атакуючого, ставаючи на міст, і покласти голову на його тулуб.

5. Варіант утримання поперек: із захватом дальньої руки однойменною рукою; із захватом дальньої руки різнойменною рукою; із захватом ближньої руки між ногами. Захист: збити атакуючого, ставаючи на міст, і покласти голову на його тулуб. Контрприйом: задушення передпліччям.

6. Утримання з боку голови: із захватом рук і тулуба.

Захист: підвести ноги і відштовхнути руками; стиснути шию руками.

Виходи: обертання вбік; виведення рук вбік та обертання.

Контрприйом: утримання з боку голови після виходу обертанням.

7. Варіант утримання з боку голови: із захватом рук; із захватом тулуба; із зворотним захватом рук; із зворотним захватом з боку голови.

Захист: підвести ноги і відштовхнути руками; стиснути шию руками.

Виходи: обертання вбік; виведення рук вбік та обертання.

Контрприйом: утримання з боку голови після виходу обертанням.

8. Утримання верхи: із захватом шиї і обвиванням ніг у розтяжку.

Захист: упертися в плечі атакуючого; випростати руки і перевернутися на живіт, підвести руки під ноги атакуючого і зкинути його через голову; збиваючи захватом руки, обхопити ногу ногами.

Контрприйоми: перегинання (важіль) ліктя через передпліччя; вузол плеча; важіль на обидва стегна.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.