ШОСТИЙ КЛАС, ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ, 11 - 12 РОКІВ)

Таблиця 18

Орієнтовний план-графік річного циклу підготовки для груп шостого класу секції (гуртка) хортингу, груп попередньої базової підготовки четвертого року навчання (11-12 років) - 4-5 ранк хортингу (II юнацький розряд)

 

Місяці

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

Усього

годин

 

 

Зміст занять

Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 44 години

Фізична культура і спорт в Україні.Стислий огляд розвитку хортингу.

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Стислі відомості про вплив фі-зичних вправ на організм людини

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

4

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попередження травм

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

4

Ознайомлення з технікою і тактикою двобою хортингу

-

4

4

-

-

4

4

-

-

-

16

Виховання вольових якостей, психічна та моральна підготовка

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

4

Організація та місце проведення занять з хортингу

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

Ознайомлення з основними правила змагань та cуддівства

-

-

-

3

-

-

-

3

3

-

9

П Р А К Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А  - 996 годин

Загальнорозвиваючі вправи

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Рухливі ігри загальнорозвиваючого характеру

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Рухливі ігри спеціально-прикладного характеру (ігри хортингу)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Навчання елементів техніки хортингу

31

31

31

31

31

31

32

34

32

32

316

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

Загальна фізична підготовка

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

60

Спеціальна фізична підготовка

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

96

Тактична підготовка ударної та кидкової атаки

30

30

20

20

19

20

19

30

18

22

228

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Підготовка і складання нормативів із ЗФП та СФП

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

6

Прикидні та контрольні двобої

1

1

1

2

 

1

1

1

2

 

10

Спільні тренувальні заняття зі спортсменами інших колективів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Участь у кваліфікаційних змаганнях. Cуддівська та інструкторська практика

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

44

Усього годин:

1040

                         

 

Примітки: - у термін канікул проводяться спортивно-оздоровчі табори;

                - відновлювальні заходи за спеціальним планом.

 

Техніка та методика навчання для груп шостого класу секції (гуртка) хортингу, груп попередньої базової підготовки четвертого року навчання (11-12 років)

 

Удосконалення стійки хортингіста, пересувань, захватів та звільнень від них, відпрацювання "почуття дистанції".

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (загальнорозвиваючого та загальнофізичного характеру з елементами техніки хортингу, естафети з вищезазначеними вимогами).

Техніка прийомів у стійці

Переміщення у бойовій стійці:

1. Крок вперед у стійці. Для зближення та збереження дистанції, із застосуванням ударів та без ударів; крок (дистанція, що перевищує довжину стопи, або рівна їй) та підкрок (дистанція менша довжини стопи) вперед та назад; спираючись на передню частину стопи.

2. Крок назад у стійці. Для збільшення та збереження дистанції, із застосуванням ударів та без ударів.

3. Крок вперед і крок назад у стійці (непреривний рух). Із застосуванням прямих ударів рукою у голову і тулуб; короткочасне зменшення дистанції з її наступним розривом. 

4. Подвійний крок вперед у стійці. Для зближення в атакуючих діях; із застосуванням ударів та без ударів; з ціллю підготовки атаки.

5. Подвійний крок назад у стійці. Для розриву дистанції в захисних діях; із застосуванням прямих ударів та без ударів; виконання однією ногою в одному і тому ж напрямку.

6. Подвійний крок вперед - подвійний крок назад у стійці. Для закріплення вивчених раніше переміщень окремо подвійного кроку вперед у стійці та подвійного кроку назад у стійці. Для зближення дистанції з її подальшим розривом та збереження вигідної для атаки дистанції; із застосуванням прямих ударів; у переході від атакуючих дій до захисних.

7. Крок вліво. З ціллю переміщення в ліву сторону - при діях, пов'язаних з захистом; при діях, пов'язаних з підготовкою атаки; з переміщеннями та поверненнями.

8. Крок вправо. З ціллю переміщення в праву сторону - при діях, пов'язаних з захистом; при діях, пов'язаних з підготовкою атаки; з переміщеннями та поверненнями.

9. Крок вліво з розворотом тулубу. При захисті від прямих ударів суперника правою рукою (ногою) в голову і тулуб.

10. Крок вправо з розворотом тулубу вліво. При захисті від прямих ударів суперника лівою рукою (ногою) в голову і тулуб.

11. Переміщення вліво-вперед на один крок та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вліво на 45 градусів вперед; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).

12. Переміщення на один крок вліво-назад та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вліво на 45 градусів назад; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).

13. Переміщення на один крок вправо-вперед та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вправо на 45 градусів вперед; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).

14. Переміщення на один крок вправо-назад та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вправо на 45 градусів назад; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).

15. Випад кроком вліво-вперед. З повним переносом вали тіла на ліву ногу та наступним підтягуванням правої ноги до лівої; виконання з ударами та без них.

16. Випад кроком вправо-вперед. З повним переносом вали тіла на праву ногу та наступним підтягуванням лівої ноги до правої; виконання з ударами та без них; з невеликим розворотом тіла зліва направо.

Техніка захватів і звільнень:

1. Захват за голову;

2. Прямий захват обох ніг;

3. Захват руки передпліччям (під плече);

4. Захват протилежної руки /за передпліччя, за плече/;

5. Захват протилежної ноги /за стегно, за гомілку/. 

Техніка рук:

Удари:

1. Удар в передпліччя на місці із фронтальної стійки;

2. Удар в плече на місці із фронтальної стійки;

3. Прямий удар у стегно;

4. Боковий удар у стегно.

Техніка ніг:

Удари:

1. Удар ногою назад/ в тулуб, в голову/ на місці й у пересуванні в розвороті;

2. Внутрішній круговий удар прямою ногою в голову на місці й у пересуванні, у розвороті;

3. Зовнішній круговий удар прямою ногою в голову/ на місці й у пересуванні, у розвороті.

Кидкова техніка:

1. Передня підніжка: захватом руки та шиї; руки і тулубу ззаду; зап'ястя й руки на плече.

Захист: зробити крок через ногу атакуючого, упертися рукою в стегно.

Контрприйом: посадка проти кидка передньою підніжкою.

2. Кидок через стегно: із захватом руки за зап'ястя і тулубу ззаду; руки за плече і шиї.

Захист: не дозволити атакуючому підвернутися; випростатися; упертися боком у таз атакуючого; виставити ногу в бік повороту атакуючого.

Контрприйоми: посадка; кидок через груди; задня підніжка.

З. Посадка під дві ноги: із захватом шиї ззаду та однойменної руки за зап'ястя.

Захист: переставити ногу через ноги атакуючого; повернутися грудьми до атакуючого. Контрприйоми: кидок зачепом зсередини; кидок задньою підніжкою; накривання та утримання верхи.

4. Бокова посадка: із захватом шиї ззаду та однойменної руки за зап'ястя; однойменного плеча та упору в інше плече (груди).

Захист: переступити через ногу атакуючого; зірвати другий захват.

Контрприйоми: виведення з рівноваги; накривання та утримання верхи.

5. Кидок через спину із захватом руки на плече: із захватом різнойменного плеча й руки на плече.

Захист: упертися рукою в стегно; забіганням і закрокуванням у бік кидка.

Контрприйоми: виведення з рівноваги рукою; перекидання та утримання верхи; задушення петлею за комір.

б. Зачеп зсередини під однойменну ногу із захватом руки з-під плеча; із захватом різнойменного плеча й ноги на однойменне плече.

Захист: забіганням і закрокуванням у бік кидка.

Контрприйоми: зачепом зсередини під однойменну ногу проти зачепа зсередини під однойменну ногу; виведенням з рівноваги скручуванням проти зачепа зсередини під однойменну ногу із захватом з-під плеча.

Техніка прийомів у партері

Больові прийоми:

1. Вузол ліктя поперек тулуба.

Захист: зчепити руки; захопити руку атакуючого і вперти його тулуб; випростати руку; звільнитися обертом на живіт.

2. Важіль ліктя з упором на своє плече.
Захист: прокрутити руку; притиснути руку до грудей.

3. Важіль ліктя під час захвату руки ногами: супернику, який на спині; супернику, який стоїть у партері; супернику, який лежить на животі.

Захист: зчепити руки, захопити ногу; переступити через атакуючого і стати в стійку; вивести лікоть із захвату вниз; повернутися грудьми до атакуючого.

4. Важіль ліктя коліном зверху.

Захист: обертаючи руку, вивести лікоть із захвату і зчепити руки; убрати її під себе.

5. Важіль ліктя животом.

Захист: обертаючи руку, вивести лікоть із захвату і зчепити руки; убрати руку під себе; узяти захват і повернутися обличчям до суперника.

6. Важіль ліктя пахвовою западиною.

Захист: зігнути руку; розвернути лікоть донизу, сісти, підтягнути руки на себе ліктями донизу.

Переходи на утримання:

1. Прямий прорив на утримання з боку ніг (між ногами суперника).

2. Прорив на утримання з боку ніг відведенням ноги в сторону (лівий, правий).

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.