ДЕВ'ЯТИЙ КЛАС, ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ, 14 - 15 РОКІВ)

Таблиця 21

Орієнтовний план-графік річного циклу для груп дев'ятого класу секції (гуртка) хортингу, груп спеціальної базової підготовки більше 2-х років навчання (14-15 років), 7-8 ранк хортингу (ІІ розряд)

Місяці

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

Усього

годин

 

 

Зміст занять

Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 74 годин

Фізична культура і спорт в Україні.Стислий огляд розвитку хортингу.

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

2

-

-

-

2

1

2

-

2

8

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попередження травм

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Ознайомлення з технікою і тактикою двобою хортингу

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

Виховання вольових якостей, психічна та моральна підготовка

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

18

Організація та місце проведення занять з хортингу

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

10

Ознайомлення з основними правила змагань та cуддівства

-

2

-

2

-

2

-

1

-

-

7

П Р А К Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 1382 годин

Загальнорозвиваючі вправи

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Рухливі ігри загальнорозвиваючого характеру

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

200

Рухливі ігри спеціально-приклад-ного характеру (ігри хортингу)

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

77

Навчання елементів техніки хортингу

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

322

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки (Спарингова кондиція на час, 2 прийоми у стійці, 2 - у партері)

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

12

Загальна фізична підготовка

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

43

Спеціальна фізична підготовка

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

196

Тактична підготовка ударної та кидкової атаки

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

328

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Підготовка і складання нормативів із ЗФП та СФП

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

Вільні та контрольні двобої

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Спільні тренувальні заняття зі спортсменами інших колективів

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Участь у кваліфікаційних змаганнях. Cуддівська та інструкторська практика

7

8

7

8

7

7

8

8

7

7

74

Відновлювальні заходи

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Усього годин:

1456

 

Примітка: можливі зміни у розподілі годин пов’язані з календарем змагань.

 

Техніка та методика навчання для груп дев'ятого класу секції (гуртка) хортингу, груп спеціальної базової підготовки більше 2-х років навчання (14-15 років)

 

Удосконалення стійки хортингіста, пересувань, захватів та звільнень від них; вироблення "почуття дистанції", "почуття часу".

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого, спеціально-прикладного характеру, з техніко-тактичним ухилом.

Техніка прийомів у стійці

Базові переміщення у двобої:

Фронтальна стійка:

1. Атака суперника в стрибку з ударом рукою /прямий, боковий, знизу/;

2. Атака суперника в стрибку з ударом ногою /коліном, стопою, гомілкою/.

Техніка захватів і звільнень:

1. Захват кисті;

2. Захват стопи.

Техніка рук:

Блоки відкритою долонею (техніка другого раунду хортингу):

1. Відкидаючий середній, нижній блок на місці й у переміщенні, варіанти контратак;

Захисти від ударів в рукавицях (техніка першого раунду хортингу):

1. Захист уходом. З переміщенням назад, вправо-назад, вліво-назад, вліво, вправо, вліво-вперед, вправо-вперед; з розривом дистанції, з відходом з лінії атаки та скороченням дистанції.

2. Захист підставкою. Забезпечення захисту долонею (відкритою або в кулаку); плечем; передпліччям. Захисти підставками на ближній, середній, дальній дистанції.

3. Захист відбивом. Удар по кінцівці суперника, яка наносить удар; зміна направлення удару суперника; відкритою або зтиснутою у кулак рукою; відбиви вліво, вправо, вверх, вниз. Контрудари на швидкість.

4. Захист ухилом. Ухили тулубу від ударів прямих та знизу; направлених у голову; ухили назад, вправо-вперед, вліво-вперед, вліво-назад, вправо-назад, вправо, вліво. Ухили із збереженням попередньої дистанції; із зустрічними ударами руками (ногами) в голову і тулуб.

5. Захист підсідом (нирком). З пропусканням удару над головою; з контрударами під час випрямлення ударної руки суперника; з контрударами після повного випрямлення руки (контрудари бокові та знизу удари в голову руками, коліньми у тулуб), захоплення за тулуб та ударну руку; з кидковими контрдіями.

Удари:

1. Розкручений удар у підборіддя на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/.

Техніка ніг:

Блоки:

1. Внутрішній збив гомілкою прямого удару ноги /коліна/ у тулуб.

Удари:

2. Внутрішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні;

3. Зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні.

Кидкова техніка:

1. Підбив тазом з перекиданням назад: захватом шиї та тулубу ззаду.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйоми: зачеп зсередини проти підбиву тазом з перекиданням назад; задня підніжка проти підбиву тазом з перекиданням назад.

2. Зворотне стегно: захватом руки і тулубу ззаду; захватом руки під плече і тулубу збоку. Захист: упертися рукою в бік, не дозволити атакуючому підвернутися; закрокувати під час поворотів.

Контрприйоми: кидок через груди проти кидка "зворотне стегно"; посадка під дві ноги проти кидка "зворотне стегно".

3. Кидок через груди: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого.

Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.

4. Кидок через груди скручуванням: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.

Кидкові комбінації:

1. Кидок через стегно від зачепа зсередини;

2. Кидок через стегно захватом руки під плече від задньої підніжки;

3. Кидок підхватом зсередини від передньої підсічки.

Техніка прийомів у партері

Утримання:

1. Утримання висідом захватом руки і упором руки в хорт;

2. Утримання з боку голови;

Перевороти:

1. Переворот ривком на себе і захватом руки;

2. Переворот звалюванням захватом руки та ноги з-під тулубу;

Больові прийоми:

1. Важіль ліктя: під час захвату руки між ногами при перевороті перекидом захватом тулубу і руки; у положенні стоячи між ногами.

Захист: стати в положення стійки; прийняти лікоть на себе і лягти на живіт;

2. Вузол ногами зверху.

Захист: звільнити руку від захвату ногою; стати в стійку в захваті;

3. Важіль ліктя висідом (під час розвороту в бік ніг).

Захист: зігнути руку, розвернути ліктем до низу; сісти, підтягуючи руки на себе ліктями вниз;

Комбінації партеру:

1. Вузол передпліччям вниз від утримання висідом.

Задушливі прийоми:

1. Удушення захватом шиї збоку за допомогою важіля ліктем в шию;

2. Удушення ногами;

Техніка і тактика двобою

1. Змішані перевороти: із захватом тулубу зверху через однойменне плече і за гомілку різнойменної ноги.

Захист: не дозволяти захват за тулуб; здійснювати захват за гомілки опорної ноги суперника.

Контрприйом: зачеп іззовні проти кидка.

2. Техніка кидка з використанням контролю тільки одними руками: із захватом руки та шиї. Посилення за допомогою передньої підніжки та підхвату під одну ногу ззовні.

Тактичні завдання:

Взяття вигідної позиція в двобої партеру.

1. Переведення двобою у партер кидком або опрокидуванням.

2. Основні позиції: положення "ти зверху", "ти знизу", "ти збоку у захваті","ти з-за спини", "суперник з-за спини", "ти у захваті ногами": голови, рук, ніг, тулубу.

3. Зведення інших позицій до цих основних.

4. Вдосконалення фази завершення двобою у партері в даних позиціях:

- утриманням;

- больовим;

- задушливим прийомом.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.