ДЕСЯТИЙ КЛАС, ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ, 16 – 17 РОКІВ)

Таблиця 22

Орієнтований план-графік річного циклу для груп десятого класу секції (гуртка) хортингу, груп підготовки до вищих досягнень першого року навчання (15 – 16 років) 8-9 ранк хортингу (І розряд, КМС)

Місяці

  Вересень

  Жовтень

 Листопад

  Грудень

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

Усього

годин

 

Зміст занять

Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 90 годин

Фізична культура і спорт в Україні.

Стислий огляд розвитку хортингу.

2

-

-

2

-

-

-

-

2

-

6

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

2

-

2

-

3

-

2

-

-

3

12

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попереджен-ня травм

1

4

-

4

-

4

-

-

-

4

16

Ознайомлення з технікою і тактикою двобою хортингу

4

2

2

-

4

-

-

4

-

-

16

Виховання вольових якостей, психічна та моральна підготовка

-

4

2

-

-

-

4

-

4

-

14

Організація та місце проведення занять з хортингу

3

-

-

-

3

-

-

-

-

2

8

Ознайомлення з основними правила змагань та cуддівства

-

-

4

3

-

4

-

3

4

-

18

П Р А К Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А – 1574 годин

Загальнорозвиваючі вправи

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

Рухливі ігри загальнорозвиваючого характеру

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

64

Рухливі ігри спеціально-прикладно-го характеру (ігри хортингу)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

200

Навчання елементів техніки хортингу

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

460

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки (Спарингова кондиція на час, 2 прийоми у стійці, 2 - у партері)

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

16

Спеціальні заняття із ЗФП та СФП,

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

180

Вільні та контрольні двобої

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

130

Спільні тренувальні заняття зі спортсменами інших колективів

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

60

Участь у кваліфікаційних змаганнях у середині колективу та офіційних юнацьких змаганнях. Cуддівська та інструкторська практика

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

84

Відновлювальні заходи

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Усього годин:

1664

 

Примітки: - можуть бути зміни у змагальній діяльності відповідно календарю змагань;

               - у термін канікул організовуються оздоровчі спортивні табори.

 

Техніка та методика навчання для груп десятого класу секції (гуртка) хортингу, груп підготовки до вищих досягнень першого року навчання (15 - 16 років)

Удосконалення бойової стійки хортингіста, пересувань, захватів та звільнень від них; вироблення "почуття дистанції", "почуття часу" ("таймінг").

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого, спеціально-прикладного характеру, з техніко-тактичним ухилом.

Техніка прийомів у стійці

Техніка рук:

Блоки:

1. Боковий блок передпліччям верхній/середній на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/;

2. Ліктьовий блок верхній/середній на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/;

3. Блок двома передпліччями верхній/середній/боковий (верхній, середній) на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/.

Удари:

1. Відкритою долонею в тулуб/плече/;

2. Ребром долоні в тулуб/плече/стегно.

Техніка ніг:

Удари:

1. Прямий удар ногою в стрибку / в тулуб, у голову/ передньою ногою, задньою ногою, підскоком;

2. Боковий удар ногою в стрибку / в тулуб, у голову/ передньою ногою, задньою ногою, підскоком;

3. Удар ногою вбік у стрибку / в тулуб, у голову/ передньою ногою, задньою ногою, підскоком.

Вивчення форм /підготовчих базових комплексів/:

1. Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/ - «Instructors Defensive Form» /IDF/, під рахунок і самостійно.

2. Форма "Інструкторська атакуюча"/ІА/ - «Instructors Attacking Form» /IAF/, під рахунок і самостійно

Кидкова техніка:

1. Кидок через спину із захватом руки під плече: за допомогою ніг; за допомогою стегна; за допомогою спини.

Захист: зробити крок в бік кидка; упертися рукою в стегно.

Контрприйоми: задушення передпліччям; виведення з рівноваги ривком.

2. Боковий переворот: захватом шиї (плеча) і стегна.

Захист: відставити ногу назад, забігти назад, зачепити ногу атакуючого.

Контрприйом: звалювання, утримання висідом.

Ударно-кидкові комбінації:

1. Зачеп ззовні однойменної ноги від ударної комбінації: лівий прямий-правий боковий в голову (техніка першого раунду хортингу).

2. Переворот за стегно захватом однойменного стегна ззовні від ударної комбінації: правий прямий у голову-лівий знизу по печінці (техніка першого раунду хортингу).

Техніка прийомів у партері

Утримання:

1. Утримання спиною захватом рук під плече.

Перевороти:

1. Перевертання ногами.

Больові прийоми:

Подальше вдосконалення арсеналу больових прийомів партеру на руки та ноги, переходи від больових до задушливих захватів.

Комбінації партеру:

1. При виході суперника з утримання верхи - больовий прийом на руку (важіль ліктя) між ногами.

2. Перекат суперника з його верхньої позиції підсадом гомілкою у ногу - перехід на утримання захватом руки і шиї.

3. Після прориву на утримання переход на больові прийоми: на руку (кистєві, ліктеві та плечеві заломи): на ногу (важіль коліна, защемлення ахілова сухожилля).

4. Знаходження особистої індивідуальної техніки партеру (утримань, больових та задушливих прийомів, захватів і важелів).

Задушливі прийоми:

Навчити способам захвату на удушення передпліччям зверху:

- вхід пальцями;

- при захваті однойменного плеча.

Техніка і тактика двобою

1. Зворотний вихват стегна і таза: зворотним захватом тулуба і стегна зсередини-ззаду.

Захист: відставити ногу назад, забігти назад, зачепити ногу атакуючого.

Контрприйоми: підсічка зсередини проти кидка "зворотний вихват стегна і таза"; звалювання, утримання висідом.

Тактичні завдання:

1. Відновлення й продовження опору після одержання сильного удару;

2. Ведення двобою й відбиття атаки в куті хорту;

3. Контроль часу двобою /окремо кожного раунду/ готовлячи сили на кінцівку, спурт;

4. Ведення двобою в останні 10 секунд бою.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.