Базова психологічна підготовка

Психологічна підготовка грунтується на відповідності психологічих вимог хортингу як виду спорту до психічних особливостей спортсмена: чим більше відповідності між ними, тим швидше можна очікувати від хортингіста високих результатів.

У психологічній підготовці виділяють:

- базову психологічну підготовку;

- психологічну підготовку до тренувань (тренувальну);

- психологічну підготовку до змагань (змагальну, яка, в свою чергу, поділяється на передзмагальну, змагальну і післязмагальну).

 

Базова психологічна підготовка

Базова психологічна підготовка включає:

- розвиток важливих психологічних функцій та якостей: уваги, уявлень, відчуттів, мислення, пам'яті та ін;

- розвиток професійно важливих здібностей: координації, антиципації (передбачення), самокритичності, вимогливості до себе;

- формування значущих моральних і вольових якостей: любові до спорту, цілеспрямованості, ініціативності;

- психологічну освіту: формування системи спеціальних знань про психіку людини, психічні стани, методи створення потрібного стану і способи подолання несприятливих станів;

- вироблення умінь регулювати психічний стан, зосереджуватися перед виступом, мобілізувати сили під час боїв, протистояти несприятливим діям (впливам).

Успіх змагальної діяльності значною мірою залежить від якості попереднього тренувального процесу. Тому, перш ніж готувати хортингіста до стресових ситуацій змагань, треба підготувати його до важкої, часом одноманітної та довготривалої роботи.

Психологічна підготовка до тренувань передбачає вирішення двох основних завдань:

1. Формування вагомих мотивів напруженої тренувальної роботи;

2. Формування сприятливих відношень до спортивного режиму, тренувальних навантажень і вимог.

Психологічна підготовка до змагань починається до змагань, спирається на базову підготовку і повинна вирішувати такі завдання:

- формування вагомих мотивів змагальної діяльності;

- опанування методики формування стану бойової готовності до змагань, впевненості в собі, своїх силах;

- розробка індивідуального комплексу настроювальних і мобілізуючих заходів;

- вдосконалення методики саморегуляції психічних станів;

- формування емоційної стійкості до змагального стресу;

- відпрацьовування індивідуальної системи психорегулюючих заходів;

- збереження нервово-психічної свіжості, профілактика перенапружень.

Зважаючи на об'ємність завдань психологічної підготовки, доцільно спеціально планувати їх вирішення, спираючися на загальноприйнятий поділ річного циклу на періоди, етапи і мезоцикли.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.