Психолого-педагогічний супровід і його основні завдання

1. Психолого-педагогічний супровід занять у спортивній секції (гуртку) хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі має на меті недопущення зайвого психологічного навантаження на дітей, які займаються у групах. Гранично допустиме навантаження спортсменів у групах хортингу встановлюється в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та Типовими навчальними планами загальноосвітніх шкіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Тривалість тренвальних занять, уроків та перерв у групах хортингу визначається  згідно з вимогами  Положення про спеціальну загальноосвітню школу.

3. Учні секції хортингу в разі їхнього бажання повинні мати можливість відвідувати інші гуртки і форми позакласної роботи (проведення секційних занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури тощо). Позакласна робота у шкільній спортивній секції хортингу проводиться з урахуванням всебічного розвитку особистості та можливостей учнів.

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є:

- подолання труднощів, які виникають під час спільного навчально-тренувального процесу  дітей з іншими дітьми, старшокласниками, дітьми іншої статі (розвиток емоційно-вольової сфери, формування психологічної готовності до успішного навчання в середовищі товарішів);

- актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;

- формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з ровесниками у процесі внутрішкільної інтеграції;

- консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.