Формування специфічних психічних властивостей хортингіста

Спеціалізованими сприйняттями у хортингу є: відчуття дистанції до суперника у обміні ударами, відчуття положення суперника при захваті у стійці і партері. Під час тренування даних відчуттів використовують метод контрастних завдань, суть якого у проведенні навчальних двобоїв з суперниками різного зрісту, різної ваги та сили; зі зниженим тиском повітря (до 90, 80, 70, 60%), у виконанні технічних прийомів, які суттєво відрізняються за структурою дії: довгий-короткий захват, дальня-ближня дистанції тощо. Під час формування "відчуття суперника" важливими є організація термінової інформації про результативність руху, повне зосередження уваги спортсменів на виконуваних діях, настанови на влучення у найуразливіші місця на тілі суперника з урахуванням його бойової стійки. Інші спеціалізовані сприйняття: "відчуття часу", "відчуття стійки" - є компонентами тактичного мислення.

Успішність тактичної діяльності хортингістів залежить від адекватного функціонування уваги. При цьому велике значення має висока інтенсивність уваги, особливо у відповідальні, напружені моменти двобою, значний обсяг та широкий розподіл уваги. Увага відіграє особливу роль у захисних діях хортингіста. Протягом двобою інтенсивність уваги значно коливається. У зв'язку з цим великого значення набуває вміння своєчасно мобілізувати та розслабити увагу. Під час навчання тактики двобою хортингу, здійсненні тактичної підготовки хортингістів треба застосовувати спеціальні вправи у тренуванні уваги як за правилами першого раунду, так і за правилами другого раунду комплексного двобою хортингу.

Тактичне мислення хортингістів є однією з психічних якостей, що суттєво впливає на успішність тренувальної та змагальної діяльності. Тактичне мислення обумовлене двома чинниками:

- адекватним та своєчасним вибором потрібної бойової позиції в ситуації двобою, що пов'язане з розвитком "відчуття позиції" та "відчуття часу";

- адекватним та своєчасним прийняттям рішення щодо проведення технічної дії двобою (ударної або кидкової атаки, блокування удару, контркидка).

Для розвинення тактичного мислення слід використовувати вправи, виконання яких потребує уваги, контролю за ситуацією: обмежений майданчик двобою, навчальний двобій з двома суперниками, двобій із зав'язаними очима, гра у регбі двома м'ячами тощо.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.