Орієнтовний план психологічної підготовки у річному циклі тренування

 

Етап підготовки

Завдання

Засоби та методи

Загально-підготовчий

1. Формування значущих мотивів напруженого тренування

 

 

2. Формування сприятливих відношень до спортивного режиму і тренувальних навантажень

 

3. Вдосконалення здібності до самоаналізу, самокритичності, вимогливості до себе.

4. Розвиток вольових якостей: цілеспрямованості, наполегливості та впертості, сміливості та рішучості, витримки, терплячості та самовладнання, самостійності та ініціативності

5. Формування системи спеціальних знань про психіку людини, психічні стани, методи психорегуляції

6. Опанування прийомів саморегуляції психічних станів:

- зміна думок за бажанням;

- підкорення самонаказу;

- заспокоююча та активуюча розминка;

- дихальні вправи

7. Розвинення психологічних функцій та якостей, потрібних для успішної діяльності в хортингу: високої активності, намагання захопити ініціативу, домінування у тактичному та психологічному відношеннях, орієнтації та успіх діяльності з адекватною самооцінкою, швидкості та глибини мислення

Поставлення перед хортистом важких, але здійснюваних завдань, переконання щодо його великих можливостей, схвалення намагань досягти успіху, підтримка досягнень

Бесіди, пояснення, переконання, приклади видатних спортсменів, особистий приклад, заохочення і покарання

--/ Те ж саме / --

 

 

Регулярне застосування тренувальних завдань, які викликають у хортингістаоб'єктивні і суб'єктивні труднощі, проведення тренувань в ускладнених умовах

 

Лекції, бесіди, семінари, вивчення спеціальної літератури, самоспостереження і самоаналіз

 

Спеціальні завдання, постійне оновлення навчального матеріалу та вивчення нового, застосування методичних прийомів, що дозволяють акцентувати увагу на психологічних функціях та якостях, які розвиваються

--/ Те ж саме / --

Спеціально-підготовчий

1. Формування значущих мотивів змагальної діяльності

 

 

2. Опанування методики формування стану бойової готовності до змагань

 

 

3. Розробка індивідуального комплексу заходів для настроювання

 

4. Вдосконалення методики саморегуляції психологічного стану

 

 

5. Формування емоційної стійкості до змагального стресу

 

 

 

6. Опрацювання індивідуальної системи психорегулюючих заходів

Разом із хортистом визначити завдання наступного змагального періоду в цілому і конкретизувати їх на кожні змагання. Коригувати завдання відповідно до потреби

Розробити індивідуальний режим змагального дня, випробувати його на учбових та прикидних змаганнях, проаналізувати, внести поправки Коригувати відповідно до потреби

Розробити комплекс дій хортингіста перед викликом на хорт, випробувати його. Вносити корективи відповідно до потреби

Вдосконалювати у застосуванні методів саморегуляції в умовах змагань: під час модельних тренувань, прикидок, навчальних змагань

Під час підготовки до основного змагання провести хортингіста через систему навчально-підготовчих змагань, визначити індивідуально доцільну норму таких змагань

Шляхом самоаналізу визначити ефективні психорегулюючі заходи: прогулянки, екскурсії, поїздки за місто, кіно, концерти , читання, ігри

Змагальний

1. Формування впевненості у собі, своїх силах і готовності до високих спортивних результатів

 

 

2. Збереження нервово-психологічної свіжості, профілактика нервово-психічних перенапружень

3. Мобілізація сил на досягнення високих спортивних результатів

 

 

4. Зняття змагального напруження

Об'єктивна оцінка якості зробленої тренувальної роботи, реальної готовності хортингіста, переконування його щодо можливості вирішити поставлені змагальні завдання

Застосування індивідуального значущого комплексу психорегулюючих заходів

Застосування усього комплексу відпрацьованих раніше засобів формування бойової готовності та профілактики несприятливих психічних станів

Розбір результатів змагань, аналіз помилок, обговорення можливостей їх виправлення, поставлення завдань на майбутнє, відтяжні, відновлювальні та психорегулюючі заходи