Розрахунок плечового індексу i оцінка постави

       Плечовий індекс розраховують за формулою:

 

Ширина плеч, см

ПІ = ---------------------------------- х 100.
Плечова дуга, см

      Оцінка результату: при ПІ менш 90 - осанка сутула, при 90-100 - нормальна.

       Проба Штанге - довільна затримка дихання на вдиху - полягає в тому,

що обстежуваний в положенні стоячи робить декілька глибоких дихальних циклів i після повного вдиху закриває рот (щільно стискає губи), а великим i вказівним пальцями затискає крила носу. По секундоміру відзначають час з моменту зупинки дихання до його поновлення.

       Проба Генчі - затримка дихання на видиху. Обстежуваний після декількох дихальних циклів здійснює повний видих, закриває рот i стискає пальцями ніс. Час затримки дихання реєструють по секундоміру. Тривалість затримки дихання на видиху на 40-50 % менше, чим на вдиху. В середньому вона складає 20-39 с.

       Тести для визначення рівня розвитку сили. Для визначення м'язової сили підбираються вправи с подоланням опору. При вимірі статичної сили використовуються різні динамометри (кистьові, станові). Для виміру динамічної сили дітей шкільного віку використовують вправи з подоланням маси власного тіла, що свідчить скоріш про рівень силової витривалості. Тести на силу повинні бути комплексними i підібрані до основних м'язових груп плечового поясу, спини, живота, ніг.

        Прикладом комплексу тестів для визначення "мінімальної сили" є тест "Крауса - Вебера", який складаеться з 6 вправ:

       1. Для визначення сили м'язів живота i розгибателів тазостегнового суглоба використовується вправа "сід з положення лежачи на спині, руки за головою". В тому випадку, якщо учень не може піднятися, він одержує 0 балів, якщо виконує вправу частково за допомогою викладача - 5 балів, при правильному самостійному виконанні - 10 балів.

       2. Для визначення сили м'язів живота використовується вправа "сід з положення лежачи на спині з зігнутими колінами". Підрахунок балів робиться так як i при виконанні першої вправи.

       3. Для визначення сили м'язів-згибателів тазостегнового суглоба i м'язів живота застосовується вправа "піднімання ніг з положення лежачи на спині". Учень, що тестується повинен підняти ноги на висоту 10 дюймів (25,4 см) над підлогою i як можна довше утримати їх в цьому положенні. 3а кожну секунду присуджується один бал. Максимальна кількість присуджуваних балів - 10.

       4. Для визначення сили м'язів спини використовується вправа "піднімання тулуба з положення лежачи на животі". Той, що тестується лягає на живіт на спеціальну подушку, руки кладе за голову.

       Партнер фіксує його ноги, після чого він піднімає тулуб i утримує його в цьому положенні протягом 10 с. Підрахунок балів проводиться так як в попередній вправі.

       5. Вихідне положення наступної вправи - "пiднiмання ніг в положенні лежачи на животі": - таке ж, як і в попередньому. Партнер фіксує верхню частину його тулуба, після чого випробуваний піднімає прямі ноги над підлогою i утримує їх в цьому положенні протягом 10 с.

Підрахунок балів проводиться також, як у вправі 3.

       6.  Остання вправа - нахил тулуба - виконується з метою визначення рівня розвитку гнучкості. Той, що тестується повинен торкнутися кінчиками пальців підлоги - в цьому випадку вправа вважається виконана. Якщо ж він не дотягується до підлоги, то результат складає кількість сантиметрів від підлоги до кінчиків пальців зі знаком мінус.

       Підраховується загальна кількість балів. Краус вважає, що особи, які не в стані виконати ці мінімальні вимоги, не можуть вважатися в достатньому ступені фізично розвиненими.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.