Навантаження в процесі навчання та спортивного тренування в навчальній групі хортингу

       Навантаження в хортингу визначаються із зовнішнього та внутрішнього боків: зовнішній відо6ражає обсяг та інтенсивність роботи (її кількість та напруженість), внутрішній - вплив роботи на організм та його відповідну реакцію.

       За характером навантаження бувають тренувальні та змагальні, загальні та спеціальні (специфічні та неспецифічні), за спрямованістю впливу на організм - такі, що за6езпечують розвиток конкретних рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності) або окремих їх складових (аеробних та анаеро6них, алактатних i лактатних можливостей i ін.).

       Величина навантажень визначається переважно обсягом виконаної роботи та ступенем впливу на організм хортиста. Її оцінюють за тривалістю відновлення працездатності. Після значних та особливо великих навантажень відновлювальні процеси в організмі завершуються за декілька діб. Непомірні навантаження - результат помилок у плануванні навантажень великої величини.

       Велике навантаження виникає в наслідок тривалої роботи високої інтенсивності, характеризується гли6оким стомленням та наявністю фазових змін функціональних показників.

       Значне навантаження викликає суттєві функціональні зміни в організмі спортсмена. На відміну від великого навантаження воно не призводить до глибокого зниження працездатності, оскільки в кінці заняття вправи виконуються в фазі прихованого стомлення. Значне навантаження можна отримати при виконанні 70-80 % обсягу роботи великої величини.

       Середнє навантаження складає 6іля 50 % роботи, характерної для великого навантаження. Як правило, воно не викликає в організмі зрушень, які виникають при схованому або відвертому стомленні.

       Мале навантаження відповідає 20-30 % великого, не викликає суттєвого стомлення та значно підвищує активність різних систем організму.

       Надмірне навантаження - результат сумарного впливу декількок великих навантажень, невірно спланованих у мікроциклі, призводить до пригнічення функції серцевого м'яза, викликаного гострою серцевою недостатністю та порушенням коронального кровообігу.

       Тренер з хортингу або інструктор навчально-тренувальної групи повинний постійно слідкувати за складністю вправ та фізичним навантаженням спортсменів при виконанні завданих вправ, при підборі навчальних вправ та прийомів техніки хортингу необхідно враховувати фізичну підготовленість учнів, технічні вміння, а також їхній психологічний стан.

       При надмірному навантаженні збільшується вірогідність травмування спортсменів під час навчально-тренувального заняття.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.