3асоби відновлення та попередньої стимуляції працездатності спортсменів хортингу

Успішне вирішення завдань, що стоять перед спортивною школою у процесі підготовки юних спортсменів, неможливе без системи спеціальних засобів та умов відновлення.

У сучасному спортивному тренуванні з великим навантаженням повторна робота проводиться, як правило у стані загального й локального недовідновлення функціональних можливостей організму спортсмена після попереднього навантаження. Специфіка процесів стомлення й відновлення в умовах тренування та змагань залежить від таких чинників: кількості та маси м'язів, що беруть участь у русі, характеру та інтенсивності виконаної роботи, ступеню тренованості хортингіста, віку і статі.

Переборення труднощів, що обумовлені пошуком оптимального режиму тренувальних навантажень в окремих заняттях та мікроциклах, створення оптимальних умов для перебігу відновлювальних процесів можна здійснювати у двох напрямках:

- оптимізація планування навчально-тренувального процесу;

- цільове застосування різних відновлювальних засобів.

Питання відновлення вирішуються в ході окремих занять, змагань, в інтервалах між заняттями і змаганнями, на окремих етапах річного циклу підготовки.

Система профілактично-відновлювальних заходів носить комплексний характер і включає в себе засоби психолого-педагогічної та медико-біологічної дії та умовно поділяється на три групи: педагогічні, медико-біологічні та психологічні.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.