Медико-біологічні засоби відновлення

Медико-біологічні засоби відновлення застосовують для:

- сприяння підвищенню адаптивності організму до навантажень;

- швидкого знімання гострих форм загального та локального стомлення;

- надолуження енергетичних ресурсів;

- прискорення відновлювальних процесів;

- підвищення працездатності;

- відновлення стійкості до неспецифічних та специфічних стресових впливів.

Медико-біологічні засоби відновлення:

- раціональний денний режим;

- нічний сон не меньш 8-9 год. на добу, денний сон (1 год.) у період інтенсивної підготовки до змагань;

- тренування переважно в слушний час: після 8 і до 20 год.;

- тренування у несприятливі години з метою вольової підготовки допустимі та доцільні у підготовчому періоді;

- збалансоване 3-4 - разове раціональне харчування за схемою: сніданок - 20-25 %, обід - 40-45 %, полуденок -10%, вечеря - 20-30 % добового раціону;

використання спеціалізованого харчування: вітаміни, поживні суміші, соки, спортивні напої під час прийняття їжі, до і під час тренування;

- гігієнічні процедури;

- зручний одяг і взуття.

У медико-біологічні входять направлені фізіотерапевтичні засоби відновлення:

1. Душ: теплий (заспокійливий), контрастний і вібраційний (збуджуючий).

2. Ванни: хвойна, жемчужна, сольова.

3. Лазні: парні або сухоповітряні, 1-2 рази на тиждень; при температурі 80-90˚С 2-3 "заходи" по 5-7 хв. - не пізніше, ніж за 5 днів до змагань.

4. Масаж: ручний, вібраційний, точковий, сегментарний, гідро.

5. Спортивні розтирання.

6. Електросвітлотерапія - струміні Бернара, електростимуляція, ультрафіолетове опромінення.

 

Таблиця 24

Застосування медико-біологічних засобів

для відновлення спортивної працездатності

Параметр застосування

Рівень відновлення

Основний

Поточний

Оперативний

Планування

Раціональне планування тренування відповідно до функціональних можливостей організму, добір потрібних спо-лучень загальних та спеціальних заходів, введення спеціальних відновлювальних періодів

Хвилеподібність та варіативність наванта-ження у занятті; широке застосування специфіч-них та неспецифічних серій та окремих вправ; використання тренаже-рів; введення спеціаль-них серій та окремих вправ для активного відпочинку та розслаб-лення

Побудова окремого заняття з використан-ням необхідних допо-міжних засобів для ефективного усилення ознак втомлення (локального, глобаль-ного); повноцінна індивідуальна розминка та заключна частина заняття

Час застосування

У мезо- та мікроциклах; від мікроциклу до мікроциклу

В окремому занятті або після заняття

У серіях або окремих вправах у кожному занятті

Вплив

Модель мезо- та мікроциклу

Модель тренувального заняття у різних режимах навантаження з відпочинком

Модель серії вправ у занятті в різних режимах навантаження з відпочинком

Спрямованість

Спрямовані на основі функціональних систем організму, що забезпечують розвиток, підвищення та відновлення спортивної працездатності

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.