Робота з батьками учнів спортивної секції (гуртка) хортингу

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Стаття 59 Закону України "Про освіту" (1060-12) покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров'я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей. Утримання своїх дітей до повноліття - це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Значну роль у вихованні спортсменів спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу варто віднести спільним діям інструктора хортингу і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній секіції хортингу в школі.

Головними завданнями роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу з сім'єю є:

- пропаганда педагогічних знань хортингу з метою підвищення педагогічної грамотності батьків та зацікавленості у спортивному результаті дітей;

- організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації фізкультурно-оздоровчої діяльності дитини вдома;

- гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин, інструктори-батьки.

Батьки та тренери-викладачі хортингу повинні стати партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів секції, що дозволить реалізувати виховну мету спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу. В умовах соціально-економічної, політичної нестабільності і духовної кризи суспільства, що склалася останнім часом у нашій державі, значно зросла роль спортивних секцій хортингу та інших форм позашкільної роботи у попередженні злочинності, наркоманії, табакокуріння, пияцтва, запобіганні дитячій бездоглядності, бродяжництву, жебракуванню. Щоб подолати кризу розвитку дітей, духовне розтління, попередити підліткову проституцію, необхідно поширювати профілактичні фізкультурно-оздоровчі знання (спортивні, медичні, моральні, правові), створювати умови для закріплення установок на досягнення високих спортивних результатів у виді спорту хортинг, дотримання здорового способу життя, проводити індивідуальну профілактичну роботу з учнями секції хортингу, що мають відхилення у поведінці, вживають наркогенні речовини, підбирати нові психолого-педагогічні підходи, звертатися за консультаціями до шкільних психологів. Вже з дитинства потрібно закладати фундамент майбутніх знань і поведінки, формувати гармонійні відносини між учнями обох статей, якості, які визначають необхідне ставлення і вміння будувати у спортивній секції хортингу правильні стосунки з особою протилежної статі, здатність протистояти таким формам взаємин, що спричиняють сексуальні збочення і злочини, готувати до сімейного життя. У спортивній секції (гуртку) хортингу загальноосвітнього навчального закладу варто створити інформаційні куточки, де розміщувати повідомлення, інформації, оголошення загального спортивного життя секції, інформацію про результати змагань, досягнення кращих учнів та інформацію іншого спеціального значення, витяги з плану роботи спортивної секції (гуртка) хортингу загальноосвітнього навчального закладу у позаурочний час. Доцільно вказати телефони довіри тренрів-викладачів хортингу, інструкторів, адреси, режим роботи підліткових лікарів, які обслуговують секцію хортингу та проконсультують про специфіку тренування у виді спорту хортинг, особливість жіночого та чоловічого організму в різні вікові періоди, про вплив шкідливих звичок, раннього й безладного статевого життя, про симптоми вагітності, ознаки хвороб, що передаються статевим шляхом, СНІДу, режим роботи шкільних психологів, соціальних педагогів, які виявлять причини відхилення у поведінці дітей та підлітків, які відвідують тренування, телефони та режим роботи центрів соціальної адаптації, юристів, які проконсультують юну спортивну молодь, ознайомлять з заходами відповідальності за правопорушення, що передбачені чинним законодавством. Особливе місце серед сучасних спортивних секцій (гуртків) хортингу загальноосвітнього навчального закладу України посідає сільська школа, яка має свої специфічні умови організації виховного процесу та життєдіяльності в цілому. Вона є культурним центром у селі, осередком збереження національних бойових та культурних традицій, українського фольклору, народних свят, обрядів, звичаїв, народних ремесел, організатором інтелектуально-культурного життя села, виховної роботи серед дітей та дорослого населення. Виховний процес у спортивній секції (гуртка) хортингу саме сільського загальноосвітнього навчального закладу тісно пов'язаний із життям сільської громади. Тренер-викладач (інструктор) хортингу у цій школі є активним громадським діячем, носієм духовності українського національного виду спорту, зразком інтелігентності.

       Вступаючи у взаємодію з тренером-викладачем (інструктором) хортингу, діти не відразу здатні слухати, розуміти, виконувати його вказівки, інструкції, вимоги. Тому тренер-педагог, як і батьки, вдається до особистої участі в дитячих справах, допомагає, заохочує під час тренувальних занять з хортингу, в іграх, побутових моментах, враховує особливості психологічного стану дітей в період звикання до нових умов, колективу секції хортингу, її правил і норм, йде на певні поступки дітям. Таким чином, образ тренера-педагога пом’якшується, споріднюється з образом батьків, що полегшує налагодження контактів, усуває зайву сором’язливість і замкненість, знімає напругу і побоювання у дітей перед очікуваними труднощами та фізичними навантаженнями під час тренувань. Водночас важливо зберегти позицію тренера-педагога і батьків як авторитетних, досвідчених старших товаришів, які навчають і виховують, до порад яких слід дослухатися, вимоги яких мають виконуватися. Це готуватиме дітей до майбутніх стосунків із дорослого життя.

       Важливо навчати батьків правильної взаємодії з дітьми, які тренуються в секції хортингу. Педагогізація родин відбувається через консультативно-рекомендаційну роботу (відкриті тренування, батьківські збори, усні і письмові консультації, бесіди, практикуми, тренінги тощо), лекційно-просвітницьку роботу (батьківські лекторії, всеобучі, конференції, педагогічні читання), консультативну діяльність, залучення батьків до навчально-тренувального процесу ("Показові виступи секції хортингу", "Відкриті тренування", "Дні відкритих дверей", участь у підготовці й проведенні спортивних змагань, навчально-тренувальних семінарів з хортингу, загальних і особистих спортивних та державних свят, розваг, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні спортивних приміщень, території разом з дітьми і тренерами-педагогами).

Своєчасність та успішність розвитку юних спортсменів хортингу залежить від усвідомлення батьками важливості правильного вибору доступних форм здобуття шкільної освіти, гарного навчання в школі та небайдужості, активності, компетентності керівництва школи та місцевих органів влади, на які покладається основна відповідальність за охоплення всіх дітей позашкільною роботою спортивних секцій, і у тому числі секцій з національного виду спорту хортинг.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.