Правила безпеки під час занять з хортингу

Правила безпеки під час занять з хортингу поширюються на всіх без винятку учасників навчально-тренувального та виховного процесу під час організації та проведення занять з хортингу (на уроках, у шкільних спортивних секціях і гуртках хортингу, фізкультурно-оздоровчих групах хортингу та групах загальної фізичної підготовки). Причинами травм i пошкоджень під час занять можуть бути: погано проведена розминка, вади у техніці виконання вправ, методичні помилки інструктора.

3 метою попередження травм i пошкоджень на тренуваннях дотримуються таких вимог:

1. На початку кожного тренувального заняття виконується загальна та спеціальна розминка з метою розігрівання м'язів, підведення організму до виконання основної роботи;

2. Перед початком виконання вправ детально вивчається структура руху цієї вправи;

3. Чітко дотримуватися методики навчання технічним діям програми хортингу.

4. Закон України “Про охорону праці”, введений в дію Верховною Радою з 14 жовтня 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації, конституційного права громадян на охорону праці, їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності. Відповідно до ДНАОП 0.00. 4.12.99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27 п3.4., зареєстрованого в Мін'юсті 21.04.99 за № 248/3541, навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів та програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі освіти. Тренерський та інструкторський педагогічний колектив з учнями, не ознайомлений із заходами безпеки, до роботи з навчально-тренувальними групами не допускається.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.