Обов'язки тренера-викладача під час проведення занять з хортингу в школі

1. Під час проведення занять з хортингу тренер зобов'язаний:

- стежити за дотриманням послідовності, темпу та амплітуди виконання вправ учнями як у підготовчій, основній, так і у заключній частині заняття;

- у разі відпрацювання та виконання прийомів і дій на знаряддях, з макетами людей і макетами зброї установлювати інтервали між учнями;

- стежити за правильним виконанням прийомів страхування та самострахування;

- стежити, щоб під час навчання больові та задушливі прийоми, викручування рук проводилися плавно, повільно, без зайвої сили та негайно припинялися при першому сигналі партнера про здачу;

- удари рукою, ногою під час виконання навчальних рухів з партнером позначати або проводити з малим контактом.

2. Перед початком занять з використанням тренувального обласднання, боксерських мішків, груш, чучол, м'якого покриття, макетів зброї, рукавиць тощо інструктор, перевіряючи їхній стан, має переконатися у відсутності ум'ятин на зовнішніх частинах, гострих задирок, тріщин, відколів на дерев'яних частинах, заклинень та інших несправностей, що можуть спричинити травматизм учнів секції хортингу.
3. На кожному об'єкті (спортивному залі, тренувальному або змагальному майданчику), де проводиться навчально-тренувальна або змагальна діяльність дітей, з урахуванням його особливостей і місцевих умов, згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98, зареєстрованим у Мін'юсті України 07.04.98 за
N 226/2666, розробляється інструкція щодо заходів безпеки, яку повинен знати учнівський склад шкільної спортивної секції хортингу, який бере участь у тренувальному процесі.

4. Для проведення кожного масового спортивного заходу (спортивного змагання, тренувального семінару з хортингу) на базі школи, керівник навчального закладу видає письмовий наказ, у якому зазначає:

- дату, час і місце проведення заходу;

- клас (групу, підгрупу) і кількість учнів школьної секції (спортсменів хортингу), які залучаються до участі у заході;

- кількість шкільного спортивного обладнання, необхідних для проведення заходу;

- прізвище особи, на яку покладається керівництво, відповідальність за організацію і проведення спортивного заходу з хортингу;

- прізвище відповідальної особи, яка здійснює медичне обслуговування, а також засоби, що потрібні для надання першої медичної допомоги.

5. До навчально-тренувальних занять допускаються учні школи, що склали заліки з правил безпеки, знають правила поведінки у спортивному залі та підсобних приміщеннях, матеріальну частину використовуваного спортивного обладнання та екіпірування, можуть ним користуватися, виконувати команди тренера та знають порядок підготовки до спортивних занять з хортингу, усунення несправностей обладнання та особистого екіпірування, що виникли під час тренування.

6. Не дозволяється робота з несправними засобами тренування та обладнання під час занять, де не гарантована безпека навчання, а також забороняється передовіряти керівництво тренуванням комусь з учнів.

7. Тренування дозволяється тільки у справній, чистій, охайній спортивній формі та екіпіруванні.

8. Використовувати спортивне обладнання загального користування дозволяється тільки за командою і під наглядом тренера-викладача.

9. До і після тренування необхідно оглядати спортивне обладнання.

10. У спортивному залі хортингу не дозволяється:

- замахуватися руками або ногами на на людей під час спілкування;

- розгойдувати боксерські мішки або інше підвісне обладнання;

- залазити на шведські драбини без нагляду тренера, торкатися чи підходити до них без команди тренера;

- кидати екіпірування, протектори, шоломи, гантелі, рукавиці як по людині, так і просто один одному.

11. Ремонтувати обладнання слід у призначеному тренером місці під наглядом.

12. До початку, під час проведення, по закінченні тренувальних занять та при виході за територію школи, пересування учнів на території школи дозволяється тільки приміщеннями і шляхом, які вказані керівником навчального закладу.

13. На тренуваннях секції хортингу на свіжому повітрі з використанням метання спортивних приладів має проводитися з дотриманням мір безпеки, які унеможливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжина секторів для приземлення спортивних приладів має бути не менш як 60 м.

14. Про всі нещасні випадки, що сталися під час практичних занять з хортингу, потрібно негайно повідомити директора школи, у найближчий медичний пункт, місцеві органи міліції та в органи освіти.

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.