Порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з хортингу в школі

1. Звертаємо увагу, на обов'язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006  № 304 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680.

Згідно з цим наказом у шкільній спортивній секції (гуртку) хортингу здійснюються такі інструктажі:

- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності у шкільній спортивній секції (гуртку) хортингу, який проводяться на першому тренувальному занятті навчального року. Запис про проведення цього інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності;

- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком проведення кожного спортивного змагання та іншого масового заходу, навчально-тренувального семінару хортингу, роботи оздоровчого практикуму, який реєструється на сторінці секційного журналу в графі «Зміст навчально-тренувального заняття», де робиться запис: «Інструктаж з БЖД» (без зазначення номера інструкції, БЖД - скорочено: безпека життєдіяльності);

- позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі порушення учнями секції хортингу вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів;

- цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з учнями шкільної спортивної секції (гуртку) хортингу у разі організації інших позанавчальних заходів (тестування хортингу, олімпіади, екскурсії). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

2. Журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності, який зберігається у шкільній спортивній секції (гуртку) хортингу, може бути на друкованій основі або оформлений на окремих аркушах. Сторінки журналу повинні бути понумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Нижче надано структуру журналу реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності.

3. Зразок журналу реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності:

 

                  ___________________________
                                                                                         (назва
спортивної секції, гуртка)

                       Розпочато: _________ 20__ р.

                       Закінчено: _________ 20__ р.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

з безпеки життєдіяльності учнів шкільної секції (гуртка) хортингу

кабінету хортингу 
№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу

Група хортингу, спортивної секції

Назва інструктажу, назва інструкції

Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка проводила  інструктаж

Підпис особи, яка проводила  інструктаж

Підпис особи, яку  інструктують

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.