Принципи підготовки і вимоги до інструктора хортингу, судді по спорту

Протягом усього періоду навчання тренер готує собі помічників, залучаючи спортсменів вищих розрядів та досвідчених у хортингу учнів старших класів школи до організації занять з малюками. Навчальні програми для спортсменів і учнів старшої школи розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» у рубриці «Навчальні програми». До кандидатів на отримання звання інструктора та судді з хортингу при підготовці ставляться такі вимоги:

1. Уміти скласти комплекс вправ з фізичної, технічної і тактичної підготовки.

2. Вміти самостійно проводити розминку, заняття із ЗФП, навчати техніці вправ, проводити заняття з групами початкової підготовки і навчально-тренувальними групами.

3. Уміти скласти конспект занять.

4. Уміти самостійно проводити індивідуальні заняття з хортингу.

5. Уміти складати положення про змагання.

6. Знати правила змагань, систематично брати участь у суддівстві змагань у спортивній школі, районних та міських змагань з хортингу, вміти організовувати і проводити внутрішні змагання у підліткових групах навчання.

7. Уміти самостійно проводити настанову на двобій, розбір двобою.

8. Отримати звання Української Федерації Хортингу "Інструктор хортингу", "Суддя по спорту".

На етапі поглибленої спеціалізованої підготовки доцільно організовувати спеціальний семінар з підготовки громадських тренерів і суддів.

Наприкінці семінару складається залік з теорії й практики, який оформлюється протоколом. До протоколу заносять оцінки з теорії, практики та підсумкова кожному слухачеві семінару. Присвоєння звань "Громадський інструктор", "Суддя по спорту" проводиться наказом або розпорядженням по місцевій федерації хортингу або ДЮСШ за поданням шкільної спортивної секції хортингу (див. Додаток 1).

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.