Допрофільне та профільне фізкультурно-спортивне навчання у хортингу

       Допрофільне та профільне фізкультурно-спортивне навчання у хортингу має на меті професійну орієнтацію учнів старших класів, які мають певний спортивний тренувальний та змагальний досвід у хортингу, та регулюється у відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2003 р. № 1/9-273 про профільне навчання у старшій школі.

       У кожному навчальному році тренеру-викладачу хортингу варто звертати увагу на організацію допрофільного навчання учнів 8-9-х класів та профільного навчання учнів старшої школи, адже саме старша школа покликана створювати умови для підготовки молоді до виконання своїх соціальних функцій – спортивних, фізкультурно-оздоровчих, трудових, суспільних, а також до подальшого продовження освіти у спеціалізованих спортивних і педагогічних навчальних закладах.

       При організації допрофільного навчання має враховуватися як розвиток пізнавального інтересу до вивчення теорії і методики хортингу, деталей правил змагань та принципів підготовки, так і усвідомлений вибір спрямованості подальшої фізкультурно-спортивної освіти та педагогічної професійної діяльності у виді спорту хортинг. Допрофільна підготовка у процесі навчання методики хортингу в загальноосвітній школі здійснюється за допомогою навчально-методичних семінарів під керівництвом досвідчених майстрів хортингу, курсів за вибором спортивної спрямованості, факультативних занять з хортингу, засідань гуртків і секцій, проведення екскурсій тощо.

       Для проведення факультативних занять із старшокласниками для профорієнтації з хортингу можна об'єднувати учнів декількох загальноосвітніх закладів у групи підготовки та проводити заняття. Відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 № 128 мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 осіб, сільської місцевості - 4 особи. Метою запровадження допрофільної підготовки з хортингу є ознайомлення учнів із специфікою сучасної професії педагога і тренера-викладача з хортингу, розширення їхніх знань з теорії і методики викладання хортингу, орієнтація на вибір спортивно-фізкультурного профілю навчання в старшій школі тощо.

       Впровадження у старшій школі профільних курсів інструкторів хортингу за вибором або факультативів спрямоване на створення умов для орієнтації школярів з метою індивідуалізації навчання та соціалізацію, підготовки до усвідомленого й відповідального вибору спортивної сфери майбутньої педагогічної професійної діяльності.

Основним функціями курсів та факультативів хортингу у старшій школі є:

- поглиблене й розширене вивчення змісту навчально-тренувального процесу з хортингу, забезпечення профільної прикладної та початкової професійної спеціалізації навчання;

- вивчення ключових проблем сучасності на основі міжпредметних зв’язків, сприяння вивченню суміжних з викладанням хортингу предметів та видів діяльності;

- орієнтація на удосконалення навичок виду спорту, спортивної, оздоровчої, змагальної, пізнавальної, організаційної діяльності, вивчення методів пізнання бойового мистецтва;

- ознайомлення з навчально-тренувальною та педагогічною діяльністю людини з метою професійного самовизначення у роботі федерації хортингу.

       Для створення належних умов щодо впровадження профільного навчання в спортивній секції (гуртку) хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі запущено навчально-методичні рекомендації у офіціальному сайті Української Федерації Хортингу: www.horting.ua (м. Київ). Програми розроблено засновником хортингу Єрьоменком Е.А., іншими авторами і спеціалістами спорту та авторськими колективами, до складу яких увійшли тренери-викладачі, інструктори хортингу, вчителі, методисти та науковці з різних регіонів України. Залежно від особливостей та умов роботи загальноосвітнього навчального закладу і потреб учнів, тренером-викладачем обирається тематика курсів з хортингу за вибором та факультативів з хортингу. За ознакою формування змістового компонента серед програм курсів і факультативів з хортингу для реалізації профільного навчання можна виділити:

- світоглядні курси, присвячені вивченню методів пізнання бойового мистецтва хортинг, розширення світоглядних уявлень про національну бойову культуру України (наприклад: «Шляхи становлення хортингу, як бойової культури народу», «Сучасний хортинг та проблеми його розвитку в світі» тощо);

- культурно-історичні курси про витоки хортингу, присвячені історії виникнення Запорозької Січі, її бойові і культурні традиції, засади розвитку хортингу, як системи самовдосконалення особистості (наприклад: «Питання з історії виникнення хортингу в Україні», «Досягнення та перспективи сучасної науки в галузі національної бойової системи фізичного виховання на прикладі хортингу» та ін.);

- курси поглибленого вивчення окремих розділів (тем) навчання хортингу (наприклад: «Спортивне обладнання й прилади для тренування у хортингу», «Виховна робота інструктора хортингу під час проведення літніх навчальних таборів з хортингу» тощо);

- курси, під час проведення яких  учні знайомлять з основами суміжних з хортингом видами спорту (наприклад: «Вільна боротьба», «Бокс» та ін..)

- експериментальні курси, присвячені вивченню методики проведення дослідницької роботи в хортингу (наприклад: «Експериментальне вивчення задушливих прийомів у хортингу» та ін.);

- прикладні курси, мета яких - знайомство учнів з найважливішими шляхами й методами застосування знань хортингу на практиці, вивчення методів застосування ударів та кидків у різних ситуаціях двобою, розвиток інтересу учнів до сучасної методики викладання хортингу (наприклад: «Методи психологічної підготовки новачка до змагань з хортингу», «Основні положення ведення двобою у партері», «Елементи вищої базової техніки бойового мистецтва хортинг» тощо);

- допрофесійні курси з хортингу із старшокласниками, спрямовані на знайомство з основами професійної діяльності педагога (наприклад: «Сучасні педагогічні процеси в хортингу», «Викладання фізкультурно-оздоровчого напрямку хортингу у молодших школярів» тощо).

       У навчально-методичних збірниках з викладання хортингу наведено тематику запропонованих програм та рекомендовані напрями для профільного навчання. Матеріали для підготовки спеціальних тренувань, уроків і занять з теорії і методики хортингу, що поліпшують впровадження профільного навчання з цього виду спорту, розкривають зміст запропонованих у збірниках програм, допомагають майбутньому інструктору хортингу, тренеру-викладачу ознайомитися з новими технологіями викладання та навчання. Основні засади з даної тематики висвітлено на сторінках спеціальної педагогічної та методичної літератури: "Всеукраїнські Правила змагань з хортингу", "Кваліфікаційна міжнародна програма хортингу", "Правила спортивної поведінки і етикету хортингу", "Єдина Спортивна Класифікація України з виду спорту хортинг", "Навчальна програма з хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл", "Енциклопедія хортингу" під редакцією Е.А. Єрьоменка, "Навчальна програма навчально-тренувальних занять з хортингу" тощо.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.