Оцінка перспективності юних хортингістів

Відбір дітей і підлітків, перспективних для занять хортингом, є основним завданням тренера.

Оцінка перспективності юних хортингістів має бути покладена в основу оцінки роботи спортивних шкіл та окремих тренерів з хортингу. Система дитячих спортивних змагань має розв'язувати завдання різнобічної оцінки перспективності юного спортсмена, тобто давати змогу оцінити:

- рівень генетично обумовлених якостей, які важко піддаються розвиткові - гнучкості, швидкості, координації, спеціалізованих сприйнять;

- ефективність техніки;

- здібність до навчання;

- психологічні особливості.

У практиці хортингу слід дотримуватись таких положень щодо ефективного спортивного відбору:

- комплексний підхід до контингенту, який відбирається. Критерії відбору базуються на комплексних дослідженнях вікової динаміки показників фізичного розвитку та рівня моторних здібностей;

- необхідність використання модельних характеристик при розробці критеріїв відбору;

- детальне вивчення закономірностей формування рухової функції дітей, без чого неможлива розробка тестів відбору;

- диагностування не навичок та умінь, а задатків (здібностей);

- особлива значущість морфологічних та психофізіологічних характеристик;

- необхідність оцінки біологічного віку;

- урахування рівня і спрямованості інтересів і мотивації спортсменів;

- поетапна оцінка перспективності.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.