Медико-біологічний контроль в системі хортингу

Медико-біологічний контроль здійснюється відповідно до плану диспансеризації, i проводиться медичною установою. На загальній диспансеризації вирішується питання допуску або можливості займатися хортингом. На плановій диспансеризації (1-2 рази у рік), реєструється загальний стан спортсмена, антропометричні й фізіологічні показники. На спеціальному контролі, вирішується питання про допуск спортсмена на змагання.

До завдань медичного забезпечення увіходять: діагностика спортивної придатності дитини до занять дзюдо, оцінка її перспективності, функціонального стану; контроль перенесення навантажень у занятті; оцінка адекватності засобів і методів тренування у процесі НТЗ (навчально-тренувальних зборів); санітарно-гігієнічний контроль за місцем занять та умовами мешкання спортсменів; профілактика травм і захворювань; надання першої долікарської допомоги, організація лікування спортсменів у разі потреби.

З цією метою проводяться початкове, етапне і поглиблене обстеження, лікарсько-педагогічні спостереження у процесі навчально-тренувальних занять.

Також здійснюється контроль впливу вправи на організм спортсмена по показниках частоти серцевих скорочень (ЧСС) за фіксований час із урахуванням віку й рівня тренованості.

Наприклад. При серії тесту, при однаковій кількості ударів руками в грушу ЧСС спортсмена планомірно знижується до стандартного показника, то навантаження в даній вправі є розвиваючим, якщо показник ЧСС стабільний або росте, то навантаження є надмірним. Стан серцево-судинної системи спортсмена не встигає відновитися, що й служить передумовою для внесення зміни в тренувальну програму.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.