Форми медико-біологічного контролю в системі хортингу

 

Вид обстеження

Завдання

Зміст та організація

Поглиблене

1. Контроль за станом здоров'я, визначення відхилень від норми, вироблення рекомендацій щодо профилактики та лікування.

2. Оцінка спеціальної тренованості та розробка індивідуальних рекомендацій щодо вдосконалення навчально-тренувального процесу.

       Комплексна диспансеризація у лікарсько-фізкультурному диспансері: обстеження терапевтом, хирургом, отоларингологом, окулістом, невропатологом, стоматологом; проведення електрокардіографії з пробами на спеціальне навантаження; аналіз крові та сечі.

Етапне

1. Контроль за станом здоров'я, ди-намікою показників, виявлення за-лишкових явищ травм і захворювань.

2. Перевірка ефективності рекомендацій.

3. Оцінка функціональної підго-товленості після певного етапу підготовки і розробка рекомендацій щодо планування наступного етапу.

       Вибіркова диспансеризація у лікарсько-фізкультурному диспансері за призначенням лікаря-терапевта, у фахівців, які мають зауваження щодо стану тих, хто займається, електрокардіографія, аналізи.

Поточне

1. Оперативний контроль за функ-ціональним станом тих, хто  зай-мається фізичними вправами, оцінка перенесення навантажень, рекомен-дації щодо планування та індиві-дуалізації навантажень, засобів і методів тренувань.

2. Виявлення відхилень у стані здоров'я.

       Експрес-контроль до, в процесі і після тренування, який виконують лікар з тренером: візуальні спостереження, анамнез, пульсометрія, вимір артеріального тиску, електрошкірної опірності, теппінг-тест, координаційні та проби на рівновагу.

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.