Орієнтований робочий план заняття, 1-2-й рік навчання

       При складанні робочого плану заняття викладач-тренер керується графіком навчального плану та програмою. Графік допомагає викладачу дотримуватися певної послідовності щодо вивчення навчального матеріалу, а програма визначає конкретний і детальний зміст занять.

       У робочому плані занять навчальний матеріал можна розташувати графічно або текстуально. При графічному розташуванні його доцільно складати по етапах навчання, а при текстуальному - на кожний місяць занять. Якщо викладач попередньо складе графічний робочий план занять, то в подальшому йому легше буде скласти текстуальний.

       У графічному робочому плані занять викладач перераховує теоретичний і практичний матеріал, який слід вивчити на даному етапі навчання, і відмічає хрестиками, на якому занятті, що буде вивчатися, повторюватися. У текстуальному плані він перераховує основні вправи, технічні дії, тренувальні сутички і вказує час, який відводиться на них протягом заняття.

       Планування реалізації програми дає можливість інструктору хортингу творчо підходити до реалізації їі змісту. Враховуючи рівень підготовки школярів, їх інтереси і нахили, профіль школи, інструктор може запропонувати власну логіку вивчення матеріалу з методичним обгрунтуванням доцільності внесених змін. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою інструктором хортингу.

Календарне планування начального матеріалу тренери можуть здійснювати безпосередньо в текстах робочих навчальних програм або видруковувати на окремих аркушах. Розробка поурочних планів проведення навчальних занять є компетенцією тренера-педагога, який і визначає їх структуру і форму. У навчальних програмах наведено перелік робіт фізичного практикуму, тематика якого є орієнтовною. Тренером визначається тривалість та режими навантаження - 1 або 2 години. Години, що відведено на тренувальний практикум, можна розділяти на частини і проводити роботи в різних семестрах, а також включати ці роботи в перелік експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення спортивної теми. З метою узагальнення експериментальних методів пізнання і дослідницьких навичок у навчально-тренувальній діяльності бажано проводити підсумкові тренувальні та залікові заняття, оцінюючи рівень знань та умінь учнів та, як правило, виставляти тематичну оцінку.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.