Конспект тренувальних занять: основні завдання (орієнтовні) для груп початкової підготовки

 

Вік, років:

6-7

7-8

8-9

Ознайомлення з основними елементами хортингу

 

Навчання уміння виконувати загальнорозвиваючі та спеціальні вправи хортингіста, а також основних елементів базової техніки хортингу

 

Навчання засобів розвитку ЗФП і СФП у різних іграх

 

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

 

Складання контрольних нормативів із ЗФП і СФП

Вдосконалення уміння виконувати ЗРВ у рухливих іграх

Навчання спеціально-підготовчих вправ хортингіста

Навчання техніки хортингу згідно програми

ЗФП і СФП у рухливих і спортивних іграх

Знання засад теорії і практики змагань

 

Швидкісно-силове тренування з партнером та без нього

Вдосконалення ЗРВ, спеціально-підготовчих вправ хортингіста

Навчання техніко-тактичної майстерності згідно програмного матеріалу

 

Вдосконалення ЗФП та СФП

 

Поняття про моральну і вольову підготовку

 

 

Складання контрольних нормативів із ЗФП і СФП

 

 

Вдосконалення базових ударів руками та ногами у тулуб

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.