Засади керування роботою навчально-тренувальних оздоровчих зборів з хортингу

1. Безпосереднє керівництво та контроль за роботою секційних груп і гуртків хортингу у тренувальних лагерях, в яких діти тренуються та оздоровлюються, здійснюють керівники спортивних секцій та керівники таборів, на базі яких розташовані ці тренувальні осередки, спеціалісти й методисти відповідних органів Української Федерації Хортингу та управлінь освітою.

2. Директор табору, на базі якого створюється та функціонує тимчасова секція хортингу на термін канікул тощо, несе відповідальність за надання спортивної бази для тренувань, оздоровчої бази для активного відпочинку дітей, організацію роботи і дотримання правил охорони праці у підрозділах табору, столовій, спортивних залах, клубах. Розслідування нещасних випадків під час проведення табору проводиться у відповідності до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1093/6284. Директор табору укладає угоди з організаціями хортингу на проведення навчально-тренувальних та оздоровчих таборів хортингу на підпорядкованій йому базі.

Перспективний план та план виховної роботи секції хортингу на термін літніх канікул обговорюється на засіданнях методичних об’єднань тренерів-інструкторів та персоналу табору, затверджуються директором школи, учні якої направляються у оздоровчий табір.

3. У плані роботи оздоровчої групи хортингу у таборі передбачається проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на вдосконалення техніки хортингу, укріплення здоров'я учнів, розробки організаційно-педагогічних умов функціонування секції хортингу під час канікул у таборі щодо:

- підвищення кваліфікаційного рівня учнів з хортингу, якості знань юних хортингістів, здійснення міжпредметних зв’язків, ефективного використання традиційних і сучасних засобів навчання під час літніх канікул;

- проведення факультативних теоретичних занять і бесід на тематику хортингу;

- вивчення і запровадження в практику роботи інструкторів хортингу передового педагогічного досвіду щодо комплексного використання засобів навчання під час літніх канікул, якими обладнано оздоровчий табір;

- проведення консультацій для керівників, вчителів і учнів інших груп, присутніх у таборі з метою популяризації виду спорту серед учнівської молоді інших шкіл;

- підвищення фахової кваліфікації інструкторів хортингу;

- організація самостійної роботи учнів хортингу над особитою спортивною підготовкою;

- виявлення потреб та поповнення секції хортингу, яка виїхала на оздоровчі тренування в табір, навчальною літературою з хортингу, засобами навчання, екіпіруванням та спортивним обладнанням (боксерські мішки, малі груші, рукавиці тощо);

- розгляд та поглиблене вивчення тем навчально-наочних посібників з хортингу, розробки програмних засобів та іншого допоміжного навчального матеріалу;

- проведення оздоровчих змагань, тематичних конкурсів на кращого спортсмена, кращого інструктора, кращий вірш про хортинг, кращу отрядну пісню і гасло і т.д., програмні засоби навчально-виховного призначення та організації виставок учнівських розробок, малюнків про хортинг тощо.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.