Критерії оцінки праці тренера-викладача спортивної секції (гуртка) хортингу

       Основними критеріями оцінки праці тренера є такі показники:

- на етапі попередньої підготовки: стабільність контингенту учнів, рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості і кількість учнів, яких зараховано до груп початкової підготовки;

- на етапі початкової спортивної спеціалізації: виконання спортсменами, які навчалися на етапі попередньої підготовки не менше, ніж 1 рік, нормативних вимог з фізичної, спеціальної, технічної підготовки, а також рівень показаних ними спортивних результатів;

- на етапі поглибленого тренування та спортивного вдосконалення: виконання спортсменами-учнями вимог програми хортингу: для спортсменів 18 років і старше - не менше 1 розряду, для спортсменів до 18 років - не менше 1 юнацького розряду.

       Результативність роботи тренера-викладача шкільної спортивної секції (гуртка) хортингу, фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи забезпечується спільними зусиллями тренера та заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, вчителів фізичної культури, класних керівників широким залученням фізкультурного активу учнів, батьків, спортсменів, тренерів інших гуртків, спонсорів. Необхідною умовою ефективності цієї роботи є дієвість зв’язків тренера-викладача шкільної спортивної секції (гуртка) хортингу з шкільним колекивом фізичної культури та з іншими громадськими дитячими організаціями під педагогічним керівництвом учителів відповідно до Положення про шкільний колектив фізичної культури. Загальне керівництво і контроль за організацією занять з хортингу забезпечується директором школи та його заступниками. В організації цієї роботи беруть участь педагогічний колектив, батьки, органи учнівського самоврядування, які надають інформаційну та іншу підтримку тренеру-викладачу шкільної спортивної секції (гуртка) хортингу в досягненні високих результатів навчально-тренувальної і виховної роботи.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.