ДОДАТОК 1. Прийом заліку з підготовки cуддів з хортингу у секції (гуртку) хортингу

Додаток 1

 

Прийом заліку з підготовки cуддів з хортингу у секції (гуртку) хортингу

 

Комісією у складі голови комісії ______________________________________________

та членів комісії___________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

проведено перевірку знань учнів семінару з підготовки___________________________

________________________________________________________________________,

що проводився з ____________________ по ____________________ 20____ року.

 

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Оцінка

Загальна оцінка

Теорія

Практика

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Голова комісії: ___________________________________________________

Члени комісії: ___________________________________________________;

                     ___________________________________________________.

 

Дата: "______"___________________20____р.

 

Продовження додатку 1

 

Постанова /Розпорядження/ № ________________

 

Про присвоєння звання ______________________________________________________

                                                    (громадського інструктора, cудді зі спорту)

 

"______"___________________20___р.

 

На підставі протоколу прийому заліку в учнів семінару з хортингу, проведеного

__________________________________________________________________

                                            (назва організації)

з _______________ по ______________ 20 ____ року, присвоїти звання:

                         

 _________________________________________ з хортингу

                                 (громадського інструктора, cудді зі спорту)

 

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Місце навчання

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Місце печатки _________________________________ Підпис

                                    (керівник організації)

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.