ДОДАТОК 2. ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА, СТОРІНКА 1.

Додаток 2 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА

Прізвище, ім'я,

по батькові _____________________________, дата, рік народження _____________.

Вид спорту __________________. Рік, місяць початку занять спортом______________.

Спортивна секція ____________________. Навчальний заклад _________________.

Місто, область ___________________________________________________________.

 

Група

Рік нав-чан-ня

Дата обстеж.

Фізичний розвиток

Висновок

 лікаря

Зріст, см

Маса тіла, кг

Сила, кГс

ЖЄЛ мл

МСК

мл/хв

мл/хв

/кг

Вихідні дані при зарахуванні в секцію хортингу

Початкової підготовки

1-й

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-тренувальна

1-й

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивного вдосконалення

1-й

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищої  спортивної майстерності

1-й

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2011 р.