Положення від 10.03.2011 Про територіальне управління і взаємини між районними, міськими і обласними осередками Української Федерації Хортингу

1. Структура федерації "Хортинга" складається з районних, міських і обласних організацій. Районна організація є колективним членом міської організації Всеукраїнської федерації "Хортинга".Міська організація є колективним членом обласної організації Всеукраїнської федерації "Хортинга". Обласна організація є колективним членом Всеукраїнської федерації "Хортинга"


 

 

2.  Района організація. Рада районної організації зобов'язана надавати звіти про діяльність організації, про членів організації ( звіт письмово подається обласному керівникові. Для подальшої обробки інформації. Так само діяльність районної організації, наявність членів і документація може бути надана на вимогу зборів обласної конференції), виконувати рішення (пріоритет в порядку перерахування) прийняті конференцією (радою, президента, віце-президента) Української федерації "Хортинга" рішення прийняті зборами Обласної конференції, рішення прийняті зборами Міської конференції, зборами Районної конференції. Організацію очолює рада на чолі Президента районої організації.

3.  Міська організація. Рада міської організації зобов'язана надавати звіти про діяльність організації, про членів організації ( звіт письмово подається обласному керівникові. Для подальшої обробки інформації. Так само діяльність міської організації, наявність членів і документація може бути надана на вимогу зборів обласної конференції), виконувати рішення (пріоритет в порядку перерахування) прийняті конференцією (радою, президента, віце-президента) Української федерації "Хортинга" рішення прийняті зборами Обласної конференції, рішення прийняті зборами Міської конференції. Організацією керує рада на чолі Президента міської організації.

4.   Областна організація. Рада обласної організації зобов'язана надавати звіти про діяльність організації, про членів організації ( звіт письмово подається президии Всеукраїнської федерації "Хортинга", для подальшої обробки інформації. Так само діяльність обласної організації, наявність членів, і документація може бути надана на вимогу ради Всеукраїнської федерації "Хортинга", і збори обласної конференції), виконувати рішення (пріоритет в порядку перерахування) прийняті конференцією (радою, президента, віце-президента) Української федерації "Хортинга", рішення прийняті зборами Обласної конференції.Організацією керує рада на чолі Президента Обласної організації.Інформація про організації і діяльність за минулий період, має бути надана в   раду Всеукраїнської федерації "Хортинга" не пізніше 15 лютого поточного року письмово з друком і підписом президента обласної організації.

5.  Рада обласної організації Всеукраїнської федерації "Хортинга". У раду обласної організації "Хортинга" автоматично входять члени президии районних, міських і обласний організацій. Так само в раду обласної організації можуть бути обрані активні члени організацій за рішенням зборів обласної конференції.

6.   Члени тренерського, суддівського і керівного складів. Кандидатури в члени тренерського, суддівського і керівного складу розглядаються і затверджуються/не затверджуються  на зборах Обласної конференції методом простого голосування і можуть бути затверджені за згодою 2/3 присутніх. Після узгодження кандидатури подається заявка на отримання сертифікату цього зразка в раду(президентові) Всеукраїнської федерації "Хортинга".

7.   Виключення  члена тренерського/суддівського/керівного  складу. Діючий член тренерського, суддівського, керівного складу може бути виключений з цього складу у зв'язку з порушенням пунктів Статуту Всеукраїнської федерації "Хортинга" (бездіяльність, некоректна поведінка, зловживання обов'язками невиконання рішень зборів, нез'явлення на збори і ін.) методом простого голосування за згодою 2/3 присутніх. Виключити члена тренерського/суддівського/керівного  складу можна тільки за наявності двох попереджень винесених і запротокольованих на попередніх зборах. Після двох винесених попереджень на підставі протоколів зборів у письмовій формі подається повідомлення про майбутнє виключення  члена тренерського/суддівського/керівного  складу в раду Всеукраїнської федерації "Хортинга"

8.  Збори районної/міської/обласної організації. Збори організацій повинні проходити не рідше за один раз в два місяці. Хід зборів в обов'язковому порядку протоколюється і протокол зборів зберігається у керівника районної/міської/обласної федерації в архіві. Так само за рішенням більшості членів цієї організації можуть бути скликані позачергові збори. Позачергові збори є дійсними за наявності  на зборах 2/3 членів цієї організації. Такі збори можуть проходити за відсутності президента цієї організації і без друку цієї організації на протоколі зборів, але при обов'язковому підписі усіх присутніх  на протоколі цих зборів. Копії протоколів зборів зобов'язані бути надані для ознайомлення на вимогу раде (президента, віце-президента) Всеукраїнської федерації "Хортинга", раде обласної/міської/районної організації.

 Членські внески. За рішенням конференції Всеукраїнської федерації "Хортинга" від 5 лютого 2011р. була визначена сума щорічного членського внеску в сумі 100 грн. від кожного члена організації. Внесок має бути сплачений не пізніше 30 березня поточного року. Ці внески акумулюються у президента Обласної організації. Від цієї суми 50 грн. залишається на рахунку обласної федерації до якої відносяться члени організації (для виконання Статутних завдань) і 50 грн. перераховується на рахунок Всеукраїнської федерації "Хортинга" Підтвердження про сплату річних членських внесках ставиться в паспорт федерації "Хортинга". Обласний керівник зобов'язаний надавати звіт про зібрані і витрачені кошти на вимогу зборів Обласної конференції і на вимогу президии (президента, віце-президента) Всеукраїнської федерації "Хортинга". У разі коли член організації з яких-небудь причин не може (не хоче) сплатити річний внесок, він зобов'язаний письмово написати причину відмови від виплати річного внеску. За рішенням президии Всеукраїнської федерації "Хортинга" деякі члени (індивідуальні колективні) можуть бути звільнені від сплати членських внесків.